Inschrijving : Internationale Rozenkeuring / Concours International des Roses / International Rose Contest - 28/06/2019
Voornaam / Prénom / First name*
Familienaam / Nom de famille / Surname *
E-mail / Adresse email / E-mail address*
Programma / Programme / Program
Partner zal deelnemen aan de internationale keuring / Partenaire accepte l’invitation à joindre le Jury International / Partner accepts the invitation to join the International Jury *

Partner zal deelnemen aan het nevenprogramma? / Partenaire accepte l’invitation au programme spécial? / Partner accepts the invitation for the special program?*

Receptie / Réception / Reception
Zal deelnemen aan de receptie? / Je participerai à la réception? / Will be present at the reception? *

Middagmaal / Dîner / Dinner
Zal deelnemen aan het middagmaal? Participerai au dîner? / Participate in the dinner? *

Indien ja, met hoeveel personen? / Si oui, avec combien de personnes? / If yes, with how many people?
Naam deelnemer 1 / Nom participant 1 / Name participant 1 *
Functie deelnemer 1 / Fonction professionelle participant 1 / Job title participant 1 *
Naam deelnemer 2 / Nom participant 2 / Name participant 2
Functie deelnemer 2 / Fonction professionelle participant 2 / Job title participant 2
Opmerkingen / Remarques / Comments


We vragen deze gegevens op om zicht te krijgen op het aantal deelnemers. Op die manier kunnen we de juiste aantallen voor catering voorzien. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met privacy@inagro.be.

* : Dit is een verplicht veld