Inschrijving : AKKademie - Inspiratienamiddag voor AKKerbouwers - vrijdag 24 mei
>> Opgelet! Wens je met meerdere personen in te schrijven? Vul onderstaand formulier dan per persoon opnieuw in.
Voornaam*
Familienaam*
E-mail*
Ontvangen op
Keuzeprogramma (Je kiest één van de twee sessies die je wenst te volgen)*

Sessie 1

  • Wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen leidt tot alternatieven door Mathias Abts (Vlaamse Overheid)
  • Akkerranden: 1 meterzone en beheerovereenkomsten door Robin Bedert (VLM)
  • Weersverzekering in akkerbouwteelten door Karolien Cools (Boerenbond)

Sessie 2

  • Wat kan VLIF voor jouw als akkerbouwer betekenen in de bedrijfsvoering? Door Marleen Mertens (Vlaamse Overheid)
  • Robotisering in de akkerbouw door Jonathan Van Beek (Inagro)
  • Financiële perspectieven in akkerbouw door François Huyghe (Boerenbond)


We vragen deze gegevens op om zicht te krijgen op het aantal deelnemers. Op die manier kunnen we de juiste aantallen voor catering voorzien. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met privacy@inagro.be.

* : Dit is een verplicht veld