Droogte 2020 - laatste update: 25/05/2020

Door de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé na overleg met de Vlaamse Droogtecommissie om beperkende maatregelen op te leggen in West-Vlaanderen. Op www.inagro.be/droogte houden we je op de hoogte van de droogtemaatregelen.

Op deze webpagina

Vanaf donderdag 21 mei 2020 geldt een captatieverbod in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in onze provincie en in het Blankaartbekken. Omwille van de verdere daling van de waterpeilen, werd het captatieverbod op 25 mei uitgebreid tot het volledige IJzerbekken.

Contacteer ons

Heb je nog vragen over de droogtemaatregelen? Contacteer ons dan via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.

 

Meer info? Raadpleeg de websites...

www.west-vlaanderen.be/waterschaarste
www.opdehoogtevandroogte.be

Nieuws
27.05.20 - Inagro gaat mee op zoek naar bruikbaar irrigatiewater tijdens droogte

De huidige droogte toont alweer aan dat de klimaatverandering zich verder laat voelen. Dat heeft wederom een grote impact op de land- en tuinbouwsector. Water is een kostbaar goed voor de land- en tuinbouwer. Tijdens deze droge periode gaat Inagro verder op zoek om water beschikbaar te stellen van de primaire sector. Zo willen we de West-Vlaamse land- en tuinbouwers ondersteunen tijdens deze (en volgende) droogtecrisis(sen).

25.05.20 - Captatieverbod uitgebreid naar volledige IJzerbekken - update 25/05

Omwille van de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé op 21 mei 2020 om een captatieverbod op te leggen in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in onze provincie en in het Blankaartbekken. Door het uitblijven van neerslag daalde het peil in de IJzer verder. Daarom besliste de gouverneur om het captatieverbod van donderdag 21 mei uit te breiden naar alle onbevaarbare waterlopen in het volledige IJzerbekken. Dat captatieverbod gaat in vanaf maandag 25 mei 2020. Lees meer in dit nieuwsbericht.

20.05.20 - Biedt gezuiverd afvalwater van Aquafin-installatie uitkomst tijdens droogte?

Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties waarin huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt. Voor een aantal bedrijven kan dat gezuiverd afvalwater een oplossing bieden in tijden van droogte. Aquafin beschikt over een grondstoffenverklaring waarin opgenomen is dat het gezuiverde afvalwater ingezet kan worden als irrigatiewater.