graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Met netten of vossen op je land houd je de duivenschade in de hand

Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst, is het sop de kolen toch waard, niet?

Kom naar de Trefdag Biologische Landbouw - Groeien in Balans - deel 1 - Deze week: de markt

Op 4 maart 2020 organiseert Inagro de derde ‘Trefdag Biologische Landbouw’. De biologische sector had de voorbije jaren de wind in de zeilen en wordt regelmatig genoemd als mogelijke alternatief voor wie met zijn bedrijf een andere richting uit wil. De baseline ‘groeien in balans’ van deze derde trefdag geeft aan dat het verhaal genuanceerd is.

Pocketboeren wisselen kennis uit

In Vlaanderen zijn er zo’n 60 actieve pocketvergisters. Met onze Operationele Groep Pocketboer 2 brengen we uitbaters daarvan tweemaal per jaar samen bij lokale pocketvergisters om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Liet ook jij een kleine biogasinstallatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust nog aan in Molenschot (NL) op 3 maart of in Beervelde op 5 maart!

Voorraad aardappelen begin februari

Elk jaar wordt in november, februari en april een enquête gehouden bij Vlaamse en Waals aardappeltelers. De totale Belgische voorraad werd begin februari geraamd op 2,40 miljoen ton aardappelen. Dit betekent dat 56% van de totale productie bewaaraardappelen nog in stock ligt. Dit is hetzelfde percentage als de voorbije jaren.

Optimaal bemesten binnen MAP 6.

Op donderdag 13 februari mochten we ongeveer een 100-tal deelnemers verwelkomen op onze studienamiddag rond MAP 6. Dirk Denorme van VLM gaf een toelichting over de huidige stand van zaken en verder gaven verschillende sprekers van Inagro en PCLT hun visie om binnen het MAP zo goed mogelijk te kunnen produceren.    

   
Veel belangstelling voor studieavond industriebloemkool

Op maandag 10 februari verzamelden ruim 100 geïnteresseerden in Open Huis in Staden voor een interessante avond rond industriebloemkool. Naast een overzicht van het teeltseizoen 2019, een vooruitzicht op 2020 en rasseninfo kwam ook de gewasbeschermingsproblematiek in bloemkool aan bod. Verder was er ook aandacht voor de mogelijkheden voor de biologische teelt van bloemkool en de rol van de Spaanse markt. De avond werd afgesloten met een uiteenzetting rond mechanisatie en automatisatie bij de teelt van bloemkool.

Monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit

Wil je als teler efficiënt gebruikmaken van biologische bestrijders om plagen als trips, spint, bladluis en witte vlieg te beheersen? Dan is het cruciaal om goed op de hoogte te zijn van wat er werkelijk leeft in het gewas. Inagro biedt daarom het pakket ‘monitoring van plagen en nuttigen in zachtfruit’ aan. Ben je als teler geïnteresseerd? Lees dan verder en ontdek hoe we dit concreet aanpakken.

In 10 stappen naar een optimaal stalklimaat bij varkens

Een goed stalklimaat speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het welzijn van je varkens. Het stalklimaat op punt stellen is onmisbaar als je maximale dierprestaties wil bekomen met een minimaal geneesmiddelengebruik. Om je daarbij te helpen, stelde het Departement Landbouw en Visserij samen met Varkensloket een stappenplan op. DGZ en Inagro zetten de verschillende punten graag nog even voor jou op een rij. Volg deze 10 stappen om je stalklimaat te optimaliseren.

Hoe kan je de overleving van preimineervlieg in de winter beperken?

De preimineervlieg overwintert als pop op gewasresten of in de grond. De poppen kunnen zowel in het veld zelf als op preiafval overleven. Dat zijn de bronnen waaruit volgend voorjaar nieuwe vliegen tevoorschijn komen.

Rassenproeven aardappelen - groeiseizoen 2019

Vorig jaar lagen er op acht locaties rassenproeven met aardappelen aan in diverse regio’s in Vlaanderen. Het ging zowel over industrierassen (friet of chips) als rassen bestemd voor thuisverkoop (vastkokend of bloemig). Door de regionale spreiding van de proefvelden zijn er altijd verschillen in groeiomstandigheden, zelfs binnen het kleine Vlaanderen. Vooral de langdurige droogte tot ± 10 augustus in combinatie met (zeer) hoge temperaturen speelde een grote rol in 2019.

Agenda
Publicaties
19.12.19 - Dakserre Agrotopia - Studierapport ontwerpfase

Inagro bundelt zijn ervaringen uit de realisatie van de dakserre Agrotopia in een reeks studierapporten. Het ontwerp en de bouw vormen een boeiende leerschool. De verzamelde kennis delen we graag met de sector via een dit eerste studierapport.

19.12.19 - FERM! - editie 2020

Alle West-Vlaamse land- en tuinbouwers krijgen het jaarlijkse tijdschrift "FERM!" per post in hun brievenbus. Nam jij het al even door? Het magazine zit boordevol interessante artikels en inspireert je in verschillende thema's, waaronder energie, innovatie, bodem en verbreding. De publicatie komt tot stand in een samenwerking tussen het provinciebestuur, Inagro en VLM.

04.12.19 - Herken nuttige insecten in de preiteelt

Efficiënte monitoring van de insecten in je teelt betekent niet alleen plaagsoorten, maar ook natuurlijke vijanden of nuttigen herkennen. Alleen als je beide groepen onder de loep neemt, kan je nagaan of er een natuurlijk evenwicht is in het gewas. Zo kan je doordacht beslissen of je moet ingrijpen om de plaagsoorten onder controle te houden én draag je bij aan geïntegreerde gewasbescherming. Om jouw kennis over plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de preiteelt te vergroten, stelt Inagro dit handige boekje ter beschikking.