graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
demonstratie
Trial Version, Powered By DNNGo
Nieuws
Bodemscans in de wijnbouw brengen bodemvariatie en bodemgelaagdheid in kaart.

Begin november werden in Heuvelland en omstreken bodemscans uitgevoerd in verschillende wijngaarden. In totaal werd ruim 40 hectare aan plantages gescand, goed voor 25 percelen verspreid over 9 wijndomeinen.

European Percid Fish Culture group (EPFC) lanceert een nieuwe website

Met de nieuwe website wil het EPFC het makkelijker maken om vertegenwoordigers van de sector te betrekken bij een internationaal netwerk. Dat netwerk bevordert (toekomstige) samenwerking en kennisoverdracht over de teelt van snoekbaars, baars voor menselijke consumptie, herbevoorrading en conservering.

Opnieuw mogelijkheid tot deelname inzameling medisch afval

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal diergeneeskundige handelingen (vaccinaties, nabehandeling…) zelf uit. Het afval dat dit oplevert, wordt beschouwd als medisch afval. Men moet dit dus op een oordeelkundige manier afvoeren. Een individuele ophaling door een erkende afvalbeheerder is duur. Dit zorgt ervoor dat men deze afvalstroom vaak op een niet-reglementaire manier verwijdert, waardoor de veehouder niet over de nodige attesten beschikt. Via een project in de regio van Tielt en de Westhoek kan iedere veehouder medisch afval op een reglementaire en betaalbare manier afvoeren. Omwille van het succes werd beslist om dit voor iedere veehouder in West-Vlaanderen mogelijk te maken.

Melkveehouders willen meer begeleiding bij het aanwerven van een werknemer

Op 17 november organiseerden we een digitale workshop rond arbeid in de melkveehouderij. Een kleine groep melkveehouders wisselde ideeën uit rond een aantal vraagstukken. De workshop bestond uit twee delen: hoe ga je om met personeelsmanagement en hoe bereik je potentiële werknemers?

Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in dit onderzoeksrapport

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut en kunnen ze voor overlast zorgen. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK).

Ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten

Ondanks het feit dat Inagro al een jarenlange werking heeft rond de teelt van hop, werden nog nooit hopplanten geteeld op de proefvelden in Beitem.  Dit jaar kwam daar echter verandering in en werden meer dan 100 verschillende hopplanten geplant op Inagro. Dit kadert binnen het Leader-project HopBel, waarin we samen met verschillende partners een veredelingsprogramma opzetten voor het ontwikkelen van streekeigen Belgische hopvariëteiten .

Het gratis KRATOS-advies brengt leven in de boerderij.

Heel wat planten en dieren leveren een belangrijke bijdrage aan land- en tuinbouw. Aandacht voor biodiversiteit (de natuur) op mijn bedrijf, zorgt voor het nodige duwtje in de rug voor verschillende soorten. Een echte win-win. Via het kratos-advies kreeg ik als landbouwer een betere zicht op de wettelijke verplichtingen én (ongekende) mogelijkheden die de biodiversiteit opsch.

Ontvang tot 40.000 euro steun voor de ontwikkeling van voedingsproducten op basis van insecten

Heb je een innovatief idee rond de kweek of het gebruik van eetbare insecten? Of wil je nieuwe voedingsproducten op basis van insecten op de markt brengen? Het ValuSect-project kan je hierbij helpen. Via een vouchersysteem maak je kans op technische ondersteuning of ondersteuning bij productontwikkeling of bij de uitvoering van smaakproeven. Er is ook begeleiding bij de verbetering van kweek- en verwerkingstechnieken. Dien jouw aanvraag in!

Beleef een virtuele rondleiding op het melkveebedrijf Le Bailli

Op 15 december geeft Bruno Massart een virtuele rondleiding op zijn Waalse melkveebedrijf Le Bailli. Dankzij de uitwisselingen met Vlaamse, Waalse en Franse melkveehouders kon hij zijn bedrijfsvoering verbeteren. Hij vertelt onder andere hoe zijn voederstrategie is aangepast en wat het heeft opgeleverd. In een tweede luik van dit webinar vertellen we welke vooruitgang de 18 PROTECOW-melkveehouders boekten. Daarna volgt een overzicht van werkinstrumenten die jou als melkveehouder helpen bij een betere bedrijfsvoering. Mist het niet!

Digitale versie van de VarkensAcademie brengt nieuwe kennis letterlijk tot in 450 huiskamers

Al zeven jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie kunnen varkenshouders hun managementcapaciteiten versterken en hun bedrijfsresultaten verbeteren. Door de uitbraak van het coronavirus was het dit jaar niet mogelijk om een fysieke trefdag te organiseren. Daarom organiseerden Inagro en de Provincie West-Vlaanderen ‘VarkensAcademie gaat digitaal’, een bijzondere editie van de jaarlijkse trefdag. Tussen 17 en 26 november namen zo’n 450 varkenshouders deel aan één of meerdere digitale infoavonden. Diverse experten uit de sector brachten online hun inzichten over verschillende thema’s. 

 
Agenda
Publicaties
01.12.20 - Alle resultaten uit Pocket Power gebundeld in onderzoeksrapport

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut (mest, groenteresten, ...) en kunnen ze voor overlast zorgen, bv. geur, nutriëntuitloging en broeikasgasemissies. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK). Lees alle resultaten uit Pocket Power in dit onderzoeksrapport.

 
06.10.20 - Van afval naar inkomstenbron

Die slogan was de rode draad van het BioBoost-project. Een derde van het geproduceerde voedsel wordt verspild, waarvan ongeveer de helft bij de teelt van gewassen. De projectpartners ontwikkelden een strategie om verspilling te verminderen en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Via deze brochure  werden beleidsmakers, onderzoekers, maar ook tuinbouwers en consumenten geïnformeerd over de kernelementen van die strategie.

27.08.20 - Boeren met natuur. Patrijzenbescherming als leidraad voor herstel van de boerennatuur

Het Interregproject Partridge (patrijs in het Engels) onderzoekt sinds 2016 de haalbaarheid en het effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op patrijzenpopulaties en de biodiversiteit in het algemeen. De wetenschappelijke kennis die aan de basis lag voor de aanpak van dit project is nu in een publicatie gegoten. Het is een handleiding voor wie de achteruitgang van de patrijs, en bij uitbreiding de achteruitgang van de biodiversiteit op het platteland, wil stoppen.