Action Labs

Binnen het project WaterProtect zijn er 7 studiegebieden of “action labs” verspreid over Europa, namelijk in Denemarken, Ierland, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en België.

In ieder action lab engageren stakeholders en lokale WaterProtect partners zich om succesvolle strategieën uit te werken om een goede waterkwaliteit te realiseren. Deze strategieën kunnen aangestuurd en geïmplementeerd worden door verschillende overheidsniveaus en -domeinen, maar eveneens door private actoren. We gaan samen kijken met alle betrokkenen wie welke rol/taak kan opnemen om de waterkwaliteit van drinkwater bronnen te verbeteren. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar oplossingen met een grote impact en de nodige stimulansen om ze in het veld te implementeren. Daarnaast wordt er ook een app ontwikkeld om de waterkwaliteit op een eenvoudige manier weer te geven.

WaterProtect heeft ook als doel om vanuit de verschillende action labs te leren en lessen te trekken van elkaar. Uit de verschillende action labs, maar ook over alle action labs heen. Op die manier kunnen we ervaringen delen naar alle belangrijke stakeholders en op EU-niveau. Over alle action labs communiceren we over successen, maar ook over struikelblokken of belemmeringen.

De WaterProtect groep hoopt dat met deze aanpak de transparantie rond de problematiek en meetresultaten kan verbeteren, zowel binnen iedere action lab, maar ook binnen de Europese Unie.

Voor meer info rond iedere action lab, verwijzen we door naar de Europese website: www.water-protect.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450