Webinar - Bufferstroken: een eerste stap richting betere waterkwaliteit?

Viel het jou al op dat er in het afstroomgebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek meer grasbufferstroken worden aangelegd? Heb jij al gezien hoeveel aarde de aangelegde erosiedam in de Brulozestraat al tegenhield? Met deze maatregelen werken we samen aan een betere waterkwaliteit in de Kleine Kemmelbeek en Bollaertbeek. Ben je benieuwd welke maatregelen voor jou interessant kunnen zijn? Wil je weten welke vergoeding er tegenover staat? We inspireren je graag op onze infovergadering! 

 
Opnieuw slechtere waterkwaliteit in Bollaertbeek!

De waterkwaliteit in de Bollaertbeek wordt nog steeds op de voet gevolgd, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor nutriënten. Helaas moeten we vaststellen dat afgelopen zomer de hoogste concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen werd gemeten sinds de start van WaterProtect.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek

Ook in de Kleine Kemmelbeek wordt de waterkwaliteit gemeten. Een update van de metingen in de Kleine Kemmelbeek vind je hier.

Wees voorzichtig met slakkenkorrels

Zowel in de Bollaertbeek als in de Kleine Kemmelbeek zien we de concentraties aan metaldehyde (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%,...) opnieuw stijgen. Deze actieve stof is zeer moeilijk uit het water te verwijderen, dus dergelijke overschrijdingen hebben grote gevolgen voor de drinkwaterproductie en de toekomst van deze slakkenkorrels.

Online training om puntvervuiling te vermijden

Acties om puntvervuiling te voorkomen hoeven helemaal niet duur te zijn en zijn perfect te integreren in je bedrijfsvoering. Om je wat inspiratie te geven en om het belang aan te tonen staan er nu enkele trainingsvideo's online.

Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep voorjaar 2020

Hierbij willen we jullie een update geven van de gemeten concentraties in de Bollaertbeek van de voornaamste teruggevonden stoffen. Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld werd de tabel uitgebreid met extra actieve stoffen, waaronder ook fungiciden en insecticiden.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek voorjaar 2020: metingen De Watergroep

Via deze weg willen we jullie snel op de hoogte brengen van de gemeten waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen in de Kleine Kemmelbeek. In dit nieuwsbericht krijg je een tabel met de meest waargenomen actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek voor de periode 14 april tot 29 juni.

Waterkwaliteit: metingen van De Watergroep aan stuw 8 - maart en april

Door het goede weer de laatste weken zijn de voorjaarswerkzaamheden zeer goed opgeschoten. Tegelijk is ook het spuitseizoen terug van start gegaan en we vragen meteen al jullie aandacht voor het correct gebruik van fytomiddelen. Uit de metingen is er namelijk al een stijging van concentratie van verschillende actieve stoffen te zien.
Vorig jaar slaagden jullie erin de gemeten pieken minder hoog te laten uitkomen. Als we dit jaar opnieuw hetzelfde willen bekomen zal dit dus opnieuw heel wat inspanningen vragen! Doen jullie het dit jaar even goed of misschien zelfs beter?

 
'Flatten the curve' in het nieuwe spuitseizoen

Nog voor de Corona perikelen het nieuws beheersten was ons doel al om een ‘flatten the curve’ scenario te bekomen. Minder en minder hoge pieken in concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water was/is het doel. De laatste 2 jaar zagen we telkens rond half mei een eerste grote piek en niet toevallig liep die gelijk met onder andere herbicidetoepassingen.
Het zou heel fijn zijn om net zoals bij de Corona-curve een minder steile piek te zien dan verwacht en dus een veel betere waterkwaliteit. Een ‘flatten the curve’ kan dus ook in de Bollaertbeek gerealiseerd worden, maar dan moeten jullie er allemaal samen aan werken!

Wist je dat...?

Er kansen zijn binnen het nieuwe Leader Westhoek project om jullie financieel te ondersteunen bij de aanleg van maatregelen tegen puntvervuiling?

Water-Land-Schap en Leader Westhoek "Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek": krachten bundelen

De afgelopen jaren liep het project Leader Westhoek “Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver”. Dit project loopt binnenkort af maar we laten jullie niet in de steek. In deze blog lees je er meer over.

Spuittoestel reinigen voor de keuring? Voorkom puntvervuiling met deze tips!

De nieuwe keuringscyclus voor spuitmachines is van start gegaan! Binnenkort zal je dus mogelijks worden uitgenodigd om je machine aan te bieden. Voor de keuring moet het spuittoestel technisch in orde zijn en moet zowel de binnen- als buitenkant grondig gereinigd worden.

Denk wel goed na over hoe en waar je je spuittoestel zal reinigen en voorkom puntvervuiling! Heb je geen veilige reinigingsplaats ter beschikking?  Neem dan contact met ons op en we stellen onze mobiele spoelmat gratis ter beschikking!

Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep aan stuw 8 in 2020 (jan-maart)

In de winter worden traditioneel minder gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Dit is dit jaar niet anders. Uit de metingen vanaf begin dit jaar tot nu zijn er wel nog 3 stoffen gemeten met een overschrijding van de drinkwaternorm: BAM, Bentazon en Chloortoluron.

Hou je grond(stoffen) op je veld!

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes (= erosie) en gewasbeschermingsmiddelen mee! Op erosiegevoelige percelen is dat risico nog groter. Daarom organiseerden we op 20 februari een demo en workshop rond afspoeling en erosie. Hier wilden we vooral sensibiliseren en in discussie gaan hoe je grond en grondstoffen op je veld kan houden.

Landbouwers bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit

Tijdens een feestmaaltijd (nog net voor de corona-lockdown) werden de landbouwers van het afstroomgebied van de Bollaertbeek bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit. Want ja, de waterkwaliteit ís verbeterd!

Wist je dat...?

WaterProtect verder loopt in project Leader Westhoek en Water-Land-Schap?

We wachten nog op het officiële startsein en goedkeuring van de demomaatregelen van Water-Land-Schap maar Covid-19 gooit nog even een virusje in het eten.

Systeem voor continue inwendige reiniging op het spuittoestel. Iets voor jou?

In WaterProtect is er nog budget beschikbaar voor de installatie van demomaatregelen. We hadden graag een systeem van continue inwendige reiniging gedemonstreerd. Heb je daarin interesse? Of heb je andere voorstellen? Lees dan verder in dit nieuwsbericht en contacteer Elien.  

Gezamenlijke reinigingsplaats zorgde voor tevreden landbouwers en betere waterkwaliteit

Niet alle landbouwers beschikken over een veilige reinigingsplaats voor het spuittoestel op hun bedrijf. Maar dit is zeer belangrijk om puntvervuiling te vermijden. Daarom hebben we bij Agrilemahieu een gezamenlijke reinigingsplaats georganiseerd. De deelnemende landbouwers waren heel tevreden én vermeden samen dat 16,7 g actieve stoffen in de waterloop terecht kwam!

Wist je dat...?

Er nu meer te zien is via de WaterProtect app?

De WaterProtect applicatie heeft een opfrisbeurt gekregen: behalve de metingen, waterstanden en neerslag kan je nu ook maandelijks gemiddelde en jaarlijks gemiddelde concentraties van metingen op een locatie zien. Je kan ook de statistieken van landgebruik en erosiegevoeligheid opvragen van het afstroomgebied geassocieerd met de meetlocatie. De grafieken steken in een nieuw jasje en de metingen aan de stuw zijn aangevuld tot eind oktober.

Andere vervuilers in kaart gebracht - deel 1

2 jaar geleden kregen de meesten onder jullie voor de eerste keer te horen dat er een groot probleem is met waterkwaliteit van de Bollaertbeek op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. We kregen tijdens onze eerste vergaderingen en interviews vaak te horen “maar wij landbouwers zijn toch niet de enigen?”. In de loop van het project zijn we op sommige vragen een antwoord gaan zoeken. Met deze reeks “andere vervuilers” willen we jullie een antwoord geven op deze vragen. Vandaag belichten we het buitenland.  

 
 
Andere vervuilers in kaart gebracht - deel 2

2 jaar geleden kregen de meesten onder jullie voor de eerste keer te horen dat er een groot probleem is met waterkwaliteit van de Bollaertbeek op vlak van gewasbeschermingsmiddelen. We kregen tijdens onze eerste vergaderingen en interviews vaak te horen “maar wij landbouwers zijn toch niet de enigen?”. In de loop van het project zijn we op sommige vragen een antwoord gaan zoeken. Met deze reeks “andere vervuilers” willen we jullie een antwoord geven op deze vragen. Vandaag belichten we de particulier.

 
Waterkwaliteit Bollaertbeek: najaar metingen De Watergroep aan stuw 8

Wanneer we de meetresultaten van het najaar onder de loep nemen, zien we dat 5-tal stoffen nog steeds normoverschrijdingen geven. Eind november-begin december noteerden we voor bentazon, dimethenamide en BAM de hoogste concentraties , zelfs boven de 0,2 of 0,5 µg/l. Waakzaam blijven blijft de boodschap, ook in de wintermaanden!

Puntvervuiling, afspoeling en erosie belangrijke bronnen van waterverontreiniging

In het project WaterProtect werken we al twee jaar om de waterkwaliteit van de Bollaertbeek en haar zijrivieren te verbeteren. Metingen van de concentraties gewasbeschermingsmiddelen en debietmetingen in de Bollaertbeek tonen aan dat de verontreiniging van de beek te wijten is aan puntvervuilingen én aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dat kunnen onderscheiden en wat we kunnen doen om die waterverontreiniging te vermijden, leggen we uit in dit nieuwsbericht.

Waterkwaliteit: stijging concentratie en aantal gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek

Door de recente regenval is er een stijging in het aantal gewasbeschermingsmiddelen die de drinkwaternorm overschrijden. Ook de totale concentratie is opnieuw gestegen. Op 7 oktober overschreden 9 stoffen de drinkwaternorm. Dimethenamide heeft de hoogste concentratie (0,71 µg/l), gevolgd door Terbutylazine (0,33 µg/l). In onze vorige nieuwsbrief waren we positief dat er in de Bollaertbeek geen metaldehyde werd gevonden. Op 7 oktober werd echter  een concentratie van 0,30 µg/l gemeten. Blijf dus zeker waakzaam!

Herinnering: Gezamenlijke reinigingsplaats voor de uitwendige reiniging van het spuittoestel: schrijf in vóór 25 november

Begin december organiseren we een gezamenlijke reinigingsplaats voor het spuittoestel bij Agrilemahieu in Voormezele en Dauchy nv. in Kemmel. Wil jij je spuittoestel op een veilige manier komen reinigen? Schrijf je dan vóór 25 november in via het invulformulier. Geen interesse? Geen ons je reden waarom niet. Het duurt maar 2 minuten, maar helpt ons enorm vooruit!

Landbouwers krijgen tijdens demonamiddag tips om puntvervuiling te vermijden

Puntvervuiling is de belangrijkste oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen. Tijdens een demonamiddag gaven we landbouwers tips mee om puntvervuiling te vermijden op het veld en op het bedrijf. Lees in deze blog wat er allemaal aan bod kwam.

Better Training for Safer Food op bezoek in het afstroomgebied van de Bollaertbeek

Bijzonder bezoek begin september. Voor het Europese opleidingsprogramma “Better Training for Safer Food” kwamen beleidsmakers uit heel Europa naar Inagro en het afstroomgebied van de Bollaertbeek. We deelden expertise om gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater te vermijden via demonstraties van goede landbouwpraktijken en concrete maatregelen op het veld.

Waterkwaliteit zomer 2019

De metingen van gewasbeschermingsmiddelen in 2019 tonen nog steeds normoverschrijdingen aan. MCPA, chloridazon, metobromuron zijn enkele voorbeelden van producten die de drinkwaternorm sterk overschreden. Maar de resultaten stemmen ons ook hoopvol. Het aantal producten met normoverschrijding is kleiner en de normoverschrijdingen zelf zijn vaak ook lager dan in 2018. Met zijn allen blijven werken aan een betere waterkwaliteit blijft de boodschap!

Gezamenlijke reinigingsplaats voor de uitwendige reiniging van het spuittoestel

Ook de uitwendige reiniging van het spuittoestel kan puntvervuiling veroorzaken. Daarom zullen we een gratis gezamenlijke reinigingsplaats organiseren op twee locaties in het gebied, namelijk bij Dauchy nv. in Kemmel en bij Agrilemahieu in Voormezele. Waar wil jij langsgaan? En welke datum past voor jou het best? Of heb je hierin geen interesse? Laat het ons weten! Het vraagt slechts 2 minuten van je tijd. Alvast bedankt!

Wist je dat...?

We dit jaar nauwelijks metaldehyde (slakkenkorrels) terugvinden in het afstroomgebied van de Bollaertbeek? Dat is positief nieuws! Maar waakzaamheid blijft belangrijk! Zeker nu het meer en regelmatiger gaat regenen en de slakkendruk kan toenemen. Zorg dat de slakkenkorrels niet in de waterlopen terecht komen of kunnen afspoelen naar de waterloop. Respecteer je meterstrook en strooi nabij de waterloop handmatig of kant af. In de blog lees je nog eens onze tips.

Check je fytolokaal via controlelijst op maat van Inagro's gewasbeschermingsapp

De inzamelactie 2019 van Agrirecover is van start gegaan. In meer dan 170 inzamelpunten kan je terecht met lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit jaar kan je ook niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen inleveren. Dit is het ideale moment om even te checken of er in jouw fytolokaal enkel producten staan die je mag toepassen in de teelten op je bedrijf. Gebruik daarvoor de controlelijst op maat van Inagro’s gewasbeschermingsapp.

Waterkwaliteit Bollaertbeek mei - juni

In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de metingen in de Bollaertbeek van mei tot en met 17 juni. Er is verbetering te zien tov vorig jaar, maar we zijn er nog niet. Samenwerken om de de waterkwaliteit te verbeteren, blijft de boodschap!

Landbouwers aan het woord over opvangbakjes: "Het is perfect waar het voor dient

In het project WaterProtect sensibiliseren we landbouwers in het afstroomgebied van de Bollaertbeek om de waterkwaliteit te verbeteren. Het spuittoestel vullen en spoelen op een verhard oppervlak, vormt een groot risico op puntvervuiling. Daarom stelden we de afgelopen maanden opvangbakken ter beschikking aan landbouwers, zodat ze hun restwater kunnen opvangen. En met succes! In dit nieuwsbericht delen enkele enthousiastelingen hun eerste bevindingen.

Mechanische onkruidbestrijding in maïs gedemonstreerd

Door het onkruid op meer velden langs waterlopen mechanisch te bestrijden, verminder je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dus ook de kans dat ze in het water terecht komen. Daarom demonstreerden we op 26 juni mechanische onkruidbestrijding in maïs. De aanwezigen zagen het resultaat van mechanische onkruidbestrijding in maïs, de gebruikte machines en bediscussieerden of mechanische onkruidbestrijding een optie is op hun bedrijf.

Wist je dat...?

Ook slakkenkorrels worden teruggevonden in de Bollaertbeek?

Hou hier rekening mee bij het strooien in de verschillende gevoelige teelten. Zorg dat slakkenkorrels niet in de beek of graskanten terechtkomen door de teeltvrije strook te respecteren. Hou ook rekening dat ook slakkenkorrels kunnen afspoelen.

Eerste pieken van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek zorgen voor stopzetting waterinname drinkwaterproductie

Heel wat landbouwers in de regio leveren een extra inspanning om waterverontreiniging te vermijden. Toch werden er begin mei opnieuw hoge concentraties van aardappel- en bietenmiddelen gemeten aan stuw 8 in de Bollaertbeek. De concentraties zijn lager dan in 2018, maar nog steeds te hoog om drinkwater van te produceren. Daardoor heeft de Watergroep vorige week (29 mei) de inname van water uit de Bollaertbeek stopgezet. Laten we dus allemaal nog een extra tandje bijsteken om te komen tot een goede waterkwaliteit!

WaterProtect werkt aan het imago van de landbouw

Heb je ook gelezen in de krant dat de Harelbeek in Ledegem ‘de meest vervuilde beek van Europa’ zou zijn? In een onderzoek bemonsterden de Engelse vorsers 27 Europese beken op gewasbeschermings-middelen en diergeneesmiddelen. In de Harelbeek in Ledegem werden het grootste aantal  gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden en dit kwam uitgebreid in de pers. Zo’n berichtgeving doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Samen werken aan een betere waterkwaliteit is dus ook werken aan het imago van de landbouw.

Metingen in de Bollaertbeek tonen puntvervuiling en afspoeling

In 2018 werden de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en het debiet in de Bollaertbeek nauwgezet opgevolgd. Aan de hand van  deze metingen zien we dat de verontreiniging van de Bollaertbeek te wijten is aan zowel puntvervuilingen als aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dit kunnen onderscheiden leggen we je graag uit in deze blog.

Wist je dat...?

Jij ook puntvervuiling kan vermijden?

Puntvervuiling is nog steeds de grootste bron van verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Ook de metingen in de Bollaertbeek tonen duidelijk puntvervuilingen aan. Nochtans kunnen we puntvervuiling vrij eenvoudig voorkomen!  Lees snel onze tips!
Eerste metingen van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek in 2019

In deze blog tonen we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 in januari, februari, maart en april. Ook in de wintermaanden vinden we gewasbeschermingsmiddelen boven de drinkwaternorm terug.

Stakeholders en projectpartners bezoeken het afstroomgebied van de Bollaertbeek

Op 6 december organiseerde Inagro een workshop voor projectpartners en Belgische beleidsmakers, onderzoekers en andere actoren betrokken bij waterkwaliteit en landbouw. Het thema van de studiedag was governance. Er werd een antwoord gezocht op volgende vragen: Hoe kunnen we een betere waterkwaliteit bereiken? Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten? Tijdens het veldbezoek in de namiddag bezochten we het waterproductiecentrum Zillebeke en werden enkele goede landbouwpraktijken toegelicht.

Terug waterinname van Bollaertbeek in Verdronken Weide

Sinds 3 december is Stuw 8 terug open gezet waardoor het water van de Bollaertbeek terug in de Verdronken Weide kan stromen. Door het lage waterpeil in de Verdronken Weide, kan echter nog steeds geen water overgepompt worden naar Zillebeke vijver, waardoor het waterproductiecentrum nog wel een tijdje stil zal liggen. 

 
Telers bouwen zelf een biofilter in Kemmel

Op 22 november tekenden zo’n 30 geïnteresseerden present op de workshop "bouw je eigen biofilter" op het bedrijf van landbouwmachines Dauchy. Na een theoretische inleiding gingen de aanwezigen zelf aan de slag. Onder leiding van onze medewerkers bouwden ze een biofilter. Al snel werd duidelijk dat een biofilter bouwen best makkelijk is. Daarnaast blijken veel landbouwers praktische vragen te hebben over de aanleg van een vul- en spoelplaats. In het project WaterProtect willen we dan ook nog sterker inzetten op individueel bedrijfsadvies.

Bollaertbeek catchment verschijnt in de Italiaanse pers!

WaterProtect is een Europees project waarbij uitwisseling tussen de verschillende Europese Action Labs heel belangrijk is. Daarom was er begin november een projectvergadering in Italië met bezoek aan de Italiaanse Action Lab ‘Val Tidone’. We leerden dat ze in Italië ook kampen met fytoproducten in de waterbronnen en ook daar gaan ze samen met de wijnbouwers op zoek naar oplossingen. Ook de Italiaanse pers is dit Europese bezoek niet ontgaan en zelfs de Bollaertbeek én Heuvelland kregen een vermelding in de Italiaanse krant! Hieronder zijn de artikels (in het Italiaans uiteraard) met foto van en verwijzing naar de Bollaertbeek te zien!

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - De Watergroep - september

In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 voor de periode van half augustus tot eind september. Gemiddeld 10 stoffen kwamen in de periode van 20 augustus tot eind september boven de drinkwaternorm uit.

Bollaertbeek: koploper van alle drinkwaterwingebieden in hoeveelheid teruggevonden gewasbeschermingsmiddelen

Niet alleen de Bollaertbeek wordt gecontroleerd op gewasbeschermingsmiddelen. Ook aan de Blankaartvijver en in de Kemmelbeek, ter hoogte van Dikkebusvijver, worden wekelijks stalen genomen. Maar van alle drinkwatergebieden scoort de Bollaertbeek slechtst. Er is dus werk aan de winkel!

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - VMM - 4 locaties - periode april-juni

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert metingen uit op het water van de Bollaertbeek. Zij meten maandelijks op 4 locaties. De resultaten van de metingen van april, mei en juni zijn nu beschikbaar en worden in deze blog besproken. Op 30 mei werden op elk van de 4 meetlocaties 14 of 15 stoffen teruggevonden boven de drinkwaternorm, waarvan 8 tot 12 stoffen een gemeten concentratie hadden boven de 0,5 µg/l.

Wist je dat...?

Er tot 3 g actieve stof aan de buitenkant van je spuittoestel kan hangen? Let dus op bij de uitwendige reiniging!

Met de wintermaanden voor de deur worden heel wat machines onderhouden en schoongemaakt om op te bergen in de loods. Het spuittoestel is één van de machines die onder handen wordt genomen en met de hogedruk wordt afgespoten. Het reinigingswater van het spuittoestel bevat vlug enkele grammen gewasbeschermingsmiddelen en kunnen een grote puntvervuiling veroorzaken. Zorg ervoor dat deze niet in de waterloop terechtkomen!
Workshop "Bouw je eigen biofilter" - 22 november - Kemmel

Spoel- en reinigingswater van je spuittoestel opvangen op het bedrijf is belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen terechtkomen. Maar hoe kan je dat opgevangen restwater gaan zuiveren? Als land- of tuinbouwbedrijf kan dit eenvoudig met een biofilter. Bovendien kun je zelf heel gemakkelijk een biofilter bouwen. Welke materialen heb je nodig? Waarop moet je letten? In deze praktische workshop “biofilter bouwen” helpen we je op weg. Met koppelstukken, leidingen en kubicontainers gaan we samen aan de slag om een biofilter te bouwen.

 
Resultaten metingen Bollaertbeek juli - augustus

De concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek overschrijden nog steeds de drinkwaternorm. Hierdoor ligt het waterproductiecentrum volledig stil en kan geen drinkwater meer geproduceerd worden van water afkomstig uit de Bollaertbeek en de Verdronken Weiden.

Driftreducerende doppen verlagen de kans op drift

Drift van gewasbeschermingsmiddelen is de ongewenste verplaatsing van spuitdruppeltjes buiten het perceel door de wind. Hierdoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet alleen zorgen voor schade aan naburige percelen, maar kunnen deze ook in de waterloop terechtkomen. Bovendien bevordert een spuitwolk achter het spuittoestel het imago van de landbouw niet.  Gebruik daarom steeds driftreducerende doppen of spuittoestellen!

 
2018 laatste jaar om 1-meter teeltvrije zone te bewerken

Landbouwers mogen nog tot eind 2018 hun 1-meter teeltvrije zone bewerken om een gepast grasmengsel in te zaaien. Na 2018 is het niet meer toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken.

Wist je dat...?

Ook slakkenkorrels worden teruggevonden in de Bollaertbeek? Hou hier rekening mee bij het strooien komend najaar. Zorg dat slakkenkorrels niet in de beek of graskanten terechtkomen door de teeltvrije strook te respecteren. Hou ook rekening dat ook slakkenkorrels kunnen afspoelen.

Studienamiddag bufferstroken: presentaties online

Op dinsdag 4 september hadden we opnieuw een geslaagde studienamiddag met een goedgevuld programma: voorstelling en uitleg over de thema’s waar we op verder willen werken en over verschillende mogelijkheden om bufferstroken aan te leggen met een vergoeding. Daarna discussieerden we nog verder over de verschillende thema’s. De presentaties van die dag zijn terug te vinden in deze blog of op de website onder het luik Events.

Waterkwaliteit Bollaertbeek juni

Wekelijks meet de Watergroep de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. In dit nieuwsbericht vind je de resultaten van eind mei en juni. Van de 46 gemeten actieve stoffen overschrijden 10 tot 17 actieve stoffen de drinkwaternorm. Dit is te veel, waardoor het water van de Bollaertbeek in deze periode niet kan gebruikt worden om drinkwater te produceren.

Wist je dat...?

Wist je dat ieder product een te respecteren bufferzone heeft? Wist je ook dat de breedte van bufferzones groter dan de 1 m verminderd mag worden als je driftreducerende doppen gebruikt? In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe de vork juist aan de steel zit. 

 
Volgende vergadering WaterProtect Bollaertbeek: 4 september 2018, Zuid-Bellegoed Ieper

We nodigen jullie graag uit naar de volgende WaterProtect vergadering! We leggen uit welke acties we selecteerden om verder uit te werken en willen graag jullie mening hierover weten. We geven ook uitleg rond beheerovereenkomsten en randbeheer. Dit alles vindt plaats op hoeve Zuidbellegoed op 4 september om 13.00u. Het volledige programma en de inschrijvingslink vind je terug door op de titel door te klikken.  

 
WaterProtect: verbetering waterkwaliteit van water voor drinkwaterproductie

In deze blog vind je waar in Europa we door dit project werken aan een betere waterkwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie. In België is het studiegebied het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Deze stroomt vanaf Kemmel/Wijtschate langs Voormezele richting de Verdronken Weiden in Ieper.

Website Bollaertbeek online: www.inagro.be/bollaertbeek

Onze website is online. Klik je door op deze blog, dan ben je er al! Je kan er nog sneller onze vorderingen in het project opvolgen en alle presentaties van de vergaderingen terugvinden. In deze blog lees je welke info je kan terugvinden.

Monitoring begin mei gestart

Begin mei zijn we gestart met de staalname campagne van het water van de Bollaertbeek voor 2018. Opwaarts wordt gemeten aan de Vierstraat, kant Voormezele en afwaarts aan de Rijselseweg, net na de zandvang. Bekijk in deze blog hoe we werken.

Omleiding water Bollaertbeek naar IJzerwegbeek door te hoge waarden gewasbeschermingsmiddelen

De Watergroep neemt ter hoogte van stuw 8 aparte stalen voor controle van de kwaliteit van het ruw water. Op basis van deze resultaten beslissen ze of drinkwaterproductie mogelijk is. Hierbij worden telkens 46 actieve stoffen gemeten. Daarvan hebben in mei ongeveer 11 stoffen de drinkwaternorm, zijnde 0,1 µg/l, overschreden. In de blog is een tabel te vinden met de stoffen met de hoogste overschrijdingen in mei. We linkten deze stoffen ook aan de teelten en enkele voorbeelden van handelsproducten waar deze actieve stoffen in terug te vinden zijn. Door de hoge overschrijdingen aan gewasbeschermingsmiddelen in het water wordt het water van de Bollaertbeek sinds 17 mei afgeleid naar de IJzerwegbeek.
 
Tips om puntvervuiling te voorkomen

Puntvervuiling is de belangrijkste oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het oppervlaktewater. Enkele tips om ervoor te zorgen dat er minder GBM in het water zullen komen, vind je in dit bericht.

Presentaties tweede vergadering Bollaertbeek online
Tijdens de succesvolle infovergadering van de Bollaertbeek konden 80 aanwezigen veel opsteken over de waterkwaliteit van de Bollaertbeek. De presentaties van deze vergadering zijn nu terug te vinden op de Bollaertbeek website en via de links onderaan in dit bericht.

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450