06.07.20 - Workshop: Samen voor een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

In het project WaterProtect hebben we de afgelopen drie jaar intensief samen gewerkt om een betere waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen in de Bollaertbeek. Alle actoren werden betrokken, input werd gevraagd, acties werden opgezet. Maar het is nog niet gedaan. Daarnaast was er ook het Leader Westhoek project Kleine Kemmelbeek, die de erosie in het afstroomgebied van de Kleine Kemmelbeek wou aanpakken. Beide afstroomgebieden kampen met dezelfde problematiek, dus gaan we in beide gebieden samen over tot actie. En wel binnen het Leaderproject Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek en het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

 
20.02.20 - Workshop: Hou je grond(stoffen) op je veld!

Ben je benieuwd hoe een houthakseldam er nu uitziet en wat de functies hiervan zijn? Wil je ook weten hoe je goed voor je bodem kan zorgen? Wil je weten hoe je afspoeling en erosie kunt vermijden op je veld? Denk je dat deze maatregelen niet voor jouw percelen van toepassing zijn? Deel ons je mening en kom naar deze workshop op donderdag 20 februari!

12.11.19 - Workshop: Samen nadenken over maatregelen op maat van jouw bedrijf

In de afstroomgebieden van de Wijtschate-Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek loopt het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. In dit project zijn middelen beschikbaar om maatregelen op maat van het gebied uit te testen. Concreet gaat dit over de aanleg van bufferstroken, het inrichten van overstromingsgraslanden, het realiseren van plantaardige dammen en de aanleg van buffer- en irrigatiebekkens. Sommige zijn bestaande maatregelen, maar we bieden aangepaste, meer soepele voorwaarden aan. We verwelkomen je graag op dindsag 12 november voor een interactieve workshop.

24.09.19 - WaterProtect demo puntvervuiling vermijden: mogelijkheden op het bedrijf

Vraag je je af hoe je op jouw bedrijf puntvervuiling kan aanpakken? Wil je enkele eenvoudige en haalbare maatregelen in de praktijk zien? Of Heb je zelf tips om puntvervuiling aan te pakken? Kom zeker naar deze demo op dinsdag 24 september in Heuvelland! 

 
26.06.19 - Demo mechanische onkruidbestrijding in maïs

Wil je zien wat het resultaat is van mechanische onkruidbestrijding in maïs afgelopen weken? Wil je weten welke subsidie je voor mechanische onkruidbestrijding kunt krijgen? Wil je mee bespreken of dit een haalbare maatregel is in de praktijk om te komen tot een betere waterkwaliteit? Kom dan zeker naar deze demo!

14.02.19 - WaterProtect webtool en fyteauscan

Graag nodigen we je uit op donderdag 14 februari om kennis te maken met de WaterProtect webtool en fyteauscan. Deze vergadering telt mee voor de fytolicentie. Vergeet uw identiteitskaart niet en wees dus tijdig aanwezig voor de registratie!  

06.12.18 - Workshop Belgische WaterProtect stakeholder

Watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van intensieve landbouw is niet uniek in Vlaanderen. In het H2020-project engageren zeven landen zich om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren in overleg met betrokken stakeholders. Elk land koos een case. In België werken we in het afstroomgebied van de Bollaertbeek in Ieper-Heuvelland rond het vermijden van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Dankzij een vergelijking tussen de Europese projectgebieden kunnen we lessen trekken voor een bredere regio. 

 
22.11.18 - Workshop bouw je eigen biofilter

Spoel- en reinigingswater van je spuittoestel opvangen op het bedrijf is belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen terechtkomen. Maar hoe kan je dat opgevangen restwater gaan zuiveren? Als land- of tuinbouwbedrijf kan dit eenvoudig met een biofilter. Bovendien kun je zelf heel gemakkelijk een biofilter bouwen. Welke materialen heb je nodig? Waarop moet je letten? In deze praktische workshop “biofilter bouwen” helpen we je op weg. Met koppelstukken, leidingen en kubicontainers gaan we samen aan de slag om een biofilter te bouwen.

 

04.09.18 - Samen naar een goede waterkwaliteit in de Bollaertbeek

Samen werken aan een goede waterkwaliteit werpt zijn vruchten af. We hebben al veel gepraat over de problematiek rond gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater, nu is het tijd voor actie. In deze vergadering leggen we de geselecteerde trajecten voor, geven we uitleg rond beheersovereenkomsten en randbeheer en gaan we dit alles bespreken in workshops.      

     
20.02.18 - Infovergadering WaterProtect Bollaertbeek

Ben jij als landbouwer of ondernemer actief in het afstroomgebied van de Bollaertbeek? Of ben jij als onderzoeker of beleidsmaker geïnteresseerd in deze problematiek? Wil jij meer info over de waterkwaliteit van de Bollaertbeek? Of wil je weten hoe jij je steentje kan bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Kom dan zeker naar deze infovergadering, want samen raken we verder! 

 
13.11.17 - Samen naar een goede waterkwaliteit in de Bollaertbeek - Startevent WaterProtect

Ben jij als landbouwer of ondernemer actief in dit afstroomgebied? Of ben jij als onderzoeker of beleidsmaker geïnteresseerd in deze problematiek? Wil je graag jouw mening of idee delen? Of wil je graag meewerken aan mogelijke oplossingen? Mis dan deze afspraak niet, want samen raken we verder!  

 

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450