De metingen van gewasbeschermingsmiddelen in 2019 tonen nog steeds normoverschrijdingen aan. MCPA, chloridazon, metobromuron zijn enkele voorbeelden van producten die de drinkwaternorm sterk overschreden. Maar de resultaten stemmen ons ook hoopvol. Het aantal producten met normoverschrijding is kleiner en de normoverschrijdingen zelf zijn vaak ook lager dan in 2018. Met zijn allen blijven werken aan een betere waterkwaliteit blijft de boodschap!

Waterkwaliteit zomer 2019

Binnen WaterProtect volgen we 46 gewasbeschermingsmiddelen van nabij op. Het is een selectie uit een gans gamma aan gewasbeschermingsmiddelen. In Tabel 1 geven we de actieve stoffen weer die in 2018 en/of 2019 gedetecteerd zijn, samen met de erkende teelten en enkele voorbeelden van handelsmiddelen. In Tabel 2 en 3 vind je de concentraties van die actieve stoffen, resp. in 2018 en 2019.

In 2019 vinden we nog steeds heel wat normoverschrijdingen terug. Als we kijken naar juni, dan zien we op 12 juni 11 producten die overschrijding gaven boven de 0,1 µg/l en zelfs 7 stoffen boven de 0,5 µg/l. Op 25 juni vinden we 9 stoffen boven de 0,1 µg/L en 5 stoffen boven de 0,5 µg/L. Vanaf juli zijn veel minder normoverschrijdingen, maar vanaf begin juli was er ook geen waterdoorstroming meer, dus moeten we deze resultaten met de nodige voorzichtigheid interpreteren. In september, bij de nieuwe regenval, zien we 7 stoffen de drinkwaternorm overschrijden: bentazon, chloridazon, dimethenamide en BAM hebben elk een concentratie tussen 0,1 µg/l en 0,5 µg/l; 2,4 D (zit meestal in combinaties met MCPA), MCPA en S-Metolachloor elk een concentratie boven 0,5 µg/l.

Hoewel we nog steeds normoverschrijdingen zien, stemmen de resultaten van 2019 ons wel hoopvol. In vergelijking met 2018 vinden we voorlopig minder gewasbeschermingsmiddelen met in normoverschrijdende concentraties (< 0,1 µg/L). Daarnaast vinden we voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen een lagere gemiddelde en lagere maximale concentratie terug in 2019 in vergelijking met 2018. De stoffen met hoge concentraties zijn dezelfde in 2018 en 2019. Enkele voorbeelden zijn chloridazon, metobromuron, dimethenamide, MCPA, …

Tot nu toe werden minder puntvervuilingen geregistreerd in 2019 tov 2018, terwijl de resultaten tijdens regenbuien (afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen) zeer gelijkaardig zijn in beide jaren. Hierbij moeten we wel de bemerking maken dat dit slechts tussentijdse resultaten zijn, nog niet alle stalen werden geanalyseerd. Eind dit jaar worden de definitieve resultaten hierover verwacht, maar we hopen dat deze voorlopige conclusies bevestigd worden en dit het resultaat is van de inspanningen die door vele landbouwers in het gebied geleverd worden om puntvervuilingen te vermijden.

Maar aangezien er nog steeds verschillende gewasbeschermingsmiddelen met normoverschrijdingen zijn, moeten we met zijn allen blijven werken aan een betere waterkwaliteit. Samen kunnen we de waterkwaliteit verder verbeteren, door vele kleine, maar belangrijke maatregelen te nemen. Laten we er ons SAMEN hard voor blijven inzetten!


Tabel 1 Waargenomen actieve stoffen gemeten binnen WaterProtect, de teelt waarin de stof erkend is en voorbeelden van handelsproducten.

Tabel_Stoffen_Teelt_Handelsnaam.PNG

Legende kleurcodes Tabel 2 en 3:

Legende_kleurcodes_191015.PNG

Tabel 2 Concentraties van enkele gewasbeschermingsmiddelen gemeten in 2018 binnen WaterProtect
190715_Metingen_DWG_2018.PNG


Tabel 3 Concentraties van enkele gewasbeschermingsmiddelen gemeten in 2019 binnen WaterProtect
Waterkwaliteit_DWG_2019_tem0110_tabel.PNG

 

 

 

Gekoppelde thema's & sectoren:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450