In deze blog tonen we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 in januari, februari, maart en april. Ook in de wintermaanden vinden we gewasbeschermingsmiddelen boven de drinkwaternorm terug.

Eerste metingen van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek in 2019

Binnen WaterProtect worden 46 actieve stoffen gecontroleerd in de Bollaertbeek. In de afgelopen maanden (januari tot en met april) werden 16 stoffen van die 46 gecontroleerde stoffen gedetecteerd. Vreemd dat we nu plots, in de winterperiode, atrazine terugvinden.  Zeven stoffen werden minstens 1x teruggevonden aan een concentratie hoger dan de drinkwaternorm 0,1 µg/l. Geen enkele stof overschreed de milieunormen.


In onderstaande tabel geven we kort een overzicht van deze 7 actieve stoffen, die de drinkwaternormen overschreden. Je vindt in deze tabel ook hoeveel keer de stof tijdens deze periode gemeten is, hoeveel keer ze de drinkwaternorm overschreed en wat de hoogst gemeten concentratie was.

Tabel Actieve stoffen die de drinkwaternorm (0,1 µg/l) gedurende de afgelopen 4 maanden minstens 1 keer overschreden.

Tabel_metingen_190506.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Gewasbescherming

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450