Watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van intensieve landbouw is niet uniek in Vlaanderen. In het H2020-project engageren zeven landen zich om de kwaliteit van oppervlaktewater te verbeteren in overleg met betrokken stakeholders. Elk land koos een case. In België werken we in het afstroomgebied van de Bollaertbeek in Ieper-Heuvelland rond het vermijden van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Dankzij een vergelijking tussen de Europese projectgebieden kunnen we lessen trekken voor een bredere regio. 

 
Programma:

9.30 u: Verwelkoming met koffie en versnaperingen
10.00 u: Voorstelling WaterProtect project
10.15 u: Water governance: vergelijking van de EU Action Labs
10.40 u: Voorbeelden concrete acties in de Belgische, Deense en Ierse Action Labs
11.00 u: Workshop: Succesfactoren en knelpunten bij samenwerkingstrajecten rond waterkwaliteit
12.30 u: Lunch + vertrek veldbezoek
13.30 u: Veldbezoek: 

  • Waterproductiecentrum (WPC) Zillebeke
  • Continue sampling in Bollaertbeek
  • Voorstelling enkele maatregelen

16.30 u: Terugrit naar Inagro
17.15 u: Einde
 

 
Praktisch:
Datum:
donderdag 6 december 2018
Begintijd:
09u30
Eindtijd:
17u15
Locatie:
Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
Kostprijs:
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
Inschrijven:
 
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via deze link.
Gekoppelde thema's & sectoren: Aardbeien | Akkerbouw | Gewasbescherming | Glasgroenten | Groenten Open Lucht | Water

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450