Ook slakkenkorrels worden teruggevonden in de Bollaertbeek? Hou hier rekening mee bij het strooien komend najaar. Zorg dat slakkenkorrels niet in de beek of graskanten terechtkomen door de teeltvrije strook te respecteren. Hou ook rekening dat ook slakkenkorrels kunnen afspoelen.

Wist je dat...?

Metaldehyde, de actieve stof die in slakkenkorrels (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%, …) zit, vormt één van de stoffen die regelmatig en in hoge concentraties teruggevonden worden in het oppervlaktewater. Eén slakkenkorrel bevat 700 µg metaldehyde. Dit product wordt geleidelijk vrijgesteld in het water. Als je weet dat de drinkwaternorm 0,1 µg/l is (en de som van alle producten samen 0,5 µg/l), dan zorgt 1 korrel al voor een overschrijding van die norm. Als we je dan nog vertellen dat het product moeilijk uit het water te halen is, is het dus van groot belang dat slakkenkorrels niet rechtstreeks in het water komen.

Volgende tips kunnen helpen om puntvervuiling door granulaten te voorkomen:

  • Zorg dat je niet in de beek of graskant strooit, maar respecteer de teeltvrije zone van 1 meter!
  • Ook granulaatkorrels kunnen afspoelen en meestromen met het afspoelende water. Hou daar rekening mee en neem indien nodig maatregelen om de afspoeling richting het oppervlaktewater te minimaliseren.
  • Pas de IPM praktijk toe bij het gebruik van granulaten en gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen. Strooi enkel als er een slakkendruk is.
  • Spreek erover met je loonwerker/loonsproeier als hij de slakkenkorrels strooit.


Heb je vragen omtrent dit onderwerp of de mogelijke maatregelen, neem gerust contact op met Elien Dupon: elien.dupon@inagro.be of 051 14 03 07

Gekoppelde thema's & sectoren:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450