Landbouwers mogen nog tot eind 2018 hun 1-meter teeltvrije zone bewerken om een gepast grasmengsel in te zaaien. Na 2018 is het niet meer toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken.

2018 laatste jaar om 1-meter teeltvrije zone te bewerken

2018 is het laatste jaar waarin landbouwers nog de kans krijgen om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken om er een gepast mengsel op te zaaien (Vb gras, graskruiden). Na 2018 zal dit niet meer algemeen toegelaten worden. Wanneer je grondbewerkingen wil uitvoeren na 2018 zal je een toelating moeten aanvragen bij de overheid.


Inzaaien: waarom en wat?

Het braak laten van de 1-meter teeltvrije zone is geen goed idee. Hierdoor krijgen onkruiden vrij spel, met alle gevolgen vandien naar de toekomst toe. Het inzaaien van de 1-meter teeltvrije zone met een traag groeiend gras(-kruiden)mengsel heeft als voordeel dat onkruiden minder kans krijgen en dat het beheer ervan vergemakkelijkt.

Het inzaaien van een mengsel en het vervolgens niet beheren is ook geen optie. Door de 1-meter teeltvrije zone niet te beheren krijg je een verruiging van de rand met ongewenste onkruidgroei als gevolg. Door de akkerrand te beheren krijg je na verloop van tijd een stabiele grasvegetatie die makkelijk te onderhouden is met weinig tot geen-probleem onkruiden.

Nu wat tijd investeren in de akkerrand kan problemen in de toekomst vermijden.

 

Praktisch aanpakken

Eén meter inzaaien is praktisch moeilijk haalbaar in de praktijk. Daarom wordt de akkerrand vaak samen aangelegd met het uitzaaien van de groenbedekker in het najaar. In het voorjaar wordt de groenbedekker dan ondergewerkt, maar blijft de 1-meter teeltvrije zone onaangeroerd.


1-meter teeltvrije zone en EAG

Wil je deze zone ook gebruiken in de EAG-aangifte, let dan op volgende elementen:

 • Langs waterlopen, -vlakken en -lijnen
 • Grenzend aan bouwland
 • Breedte maximum 1 meter gemeten vanaf de bovenste knik van de talud (indien breder moet je deze op de verzamelaanvraag intekenen en aangeven als akkerrand)
 • Begroeiing:
  • Spontaan ontwikkelde vegetatie
  • Fauna- of Bloemenmengsel
  • Gras (onderscheidbaar bij tijdelijk grasland)
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Geen bemesting
 • Geen landbouwkundige teelt
 • In eigen gebruik van 1 januari tot 31 december

 

Voor meer informatie kan je hier terecht.

 

Zeker wanneer je percelen langs de Bollaertbeek of een zijrivier hebt, is dit een interessante optie om mee te nemen. Hiermee help je ook de waterkwaliteit van de Bollaertbeek en hun zijrivieren te verbeteren.

 

Voor meer informatie kan je bij Inagro terecht:

Elien Dupon

T 051 14 03 07

E elien.dupon@inagro.be

Of rechtstreeks bij mijn collega van het randenbeheer:

Tom Van Nieuwenhove

T 051 27 33 92

E tom.vannieuwenhove@inagro.be

 

Logo_Leader.jpg        Logo_EU_ELP.jpg 

Gekoppelde thema's & sectoren:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450