Nieuws
Webinar - Bufferstroken: een eerste stap richting betere waterkwaliteit?

Viel het jou al op dat er in het afstroomgebied van de Bollaertbeek en de Kleine Kemmelbeek meer grasbufferstroken worden aangelegd? Heb jij al gezien hoeveel aarde de aangelegde erosiedam in de Brulozestraat al tegenhield? Met deze maatregelen werken we samen aan een betere waterkwaliteit in de Kleine Kemmelbeek en Bollaertbeek. Ben je benieuwd welke maatregelen voor jou interessant kunnen zijn? Wil je weten welke vergoeding er tegenover staat? We inspireren je graag op onze infovergadering! 

 
Opnieuw slechtere waterkwaliteit in Bollaertbeek!

De waterkwaliteit in de Bollaertbeek wordt nog steeds op de voet gevolgd, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor nutriënten. Helaas moeten we vaststellen dat afgelopen zomer de hoogste concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen werd gemeten sinds de start van WaterProtect.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek

Ook in de Kleine Kemmelbeek wordt de waterkwaliteit gemeten. Een update van de metingen in de Kleine Kemmelbeek vind je hier.

Wees voorzichtig met slakkenkorrels

Zowel in de Bollaertbeek als in de Kleine Kemmelbeek zien we de concentraties aan metaldehyde (Metarex Inov, Arionex, Limafight, Limaslak Pro, Medal 6%,...) opnieuw stijgen. Deze actieve stof is zeer moeilijk uit het water te verwijderen, dus dergelijke overschrijdingen hebben grote gevolgen voor de drinkwaterproductie en de toekomst van deze slakkenkorrels.

Online training om puntvervuiling te vermijden

Acties om puntvervuiling te voorkomen hoeven helemaal niet duur te zijn en zijn perfect te integreren in je bedrijfsvoering. Om je wat inspiratie te geven en om het belang aan te tonen staan er nu enkele trainingsvideo's online.

Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep voorjaar 2020

Hierbij willen we jullie een update geven van de gemeten concentraties in de Bollaertbeek van de voornaamste teruggevonden stoffen. Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld werd de tabel uitgebreid met extra actieve stoffen, waaronder ook fungiciden en insecticiden.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek voorjaar 2020: metingen De Watergroep

Via deze weg willen we jullie snel op de hoogte brengen van de gemeten waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen in de Kleine Kemmelbeek. In dit nieuwsbericht krijg je een tabel met de meest waargenomen actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek voor de periode 14 april tot 29 juni.

Waterkwaliteit: metingen van De Watergroep aan stuw 8 - maart en april

Door het goede weer de laatste weken zijn de voorjaarswerkzaamheden zeer goed opgeschoten. Tegelijk is ook het spuitseizoen terug van start gegaan en we vragen meteen al jullie aandacht voor het correct gebruik van fytomiddelen. Uit de metingen is er namelijk al een stijging van concentratie van verschillende actieve stoffen te zien.
Vorig jaar slaagden jullie erin de gemeten pieken minder hoog te laten uitkomen. Als we dit jaar opnieuw hetzelfde willen bekomen zal dit dus opnieuw heel wat inspanningen vragen! Doen jullie het dit jaar even goed of misschien zelfs beter?

 
'Flatten the curve' in het nieuwe spuitseizoen

Nog voor de Corona perikelen het nieuws beheersten was ons doel al om een ‘flatten the curve’ scenario te bekomen. Minder en minder hoge pieken in concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water was/is het doel. De laatste 2 jaar zagen we telkens rond half mei een eerste grote piek en niet toevallig liep die gelijk met onder andere herbicidetoepassingen.
Het zou heel fijn zijn om net zoals bij de Corona-curve een minder steile piek te zien dan verwacht en dus een veel betere waterkwaliteit. Een ‘flatten the curve’ kan dus ook in de Bollaertbeek gerealiseerd worden, maar dan moeten jullie er allemaal samen aan werken!

Wist je dat...?

Er kansen zijn binnen het nieuwe Leader Westhoek project om jullie financieel te ondersteunen bij de aanleg van maatregelen tegen puntvervuiling?

Meer info

Elien Dupon
elien.dupon@inagro.be
T 051 14 03 07

Ellen Pauwelyn
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90

Jan Vanwijnsberghe 
jan.vanwijnsberghe@inagro.be 
T 051 27 32 95

Volgend event
06.07.20 - Workshop: Samen voor een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

In het project WaterProtect hebben we de afgelopen drie jaar intensief samen gewerkt om een betere waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen in de Bollaertbeek. Alle actoren werden betrokken, input werd gevraagd, acties werden opgezet. Maar het is nog niet gedaan. Daarnaast was er ook het Leader Westhoek project Kleine Kemmelbeek, die de erosie in het afstroomgebied van de Kleine Kemmelbeek wou aanpakken. Beide afstroomgebieden kampen met dezelfde problematiek, dus gaan we in beide gebieden samen over tot actie. En wel binnen het Leaderproject Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek en het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

 

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450