Volgend event
06.07.20 - Workshop: Samen voor een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

In het project WaterProtect hebben we de afgelopen drie jaar intensief samen gewerkt om een betere waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen te verkrijgen in de Bollaertbeek. Alle actoren werden betrokken, input werd gevraagd, acties werden opgezet. Maar het is nog niet gedaan. Daarnaast was er ook het Leader Westhoek project Kleine Kemmelbeek, die de erosie in het afstroomgebied van de Kleine Kemmelbeek wou aanpakken. Beide afstroomgebieden kampen met dezelfde problematiek, dus gaan we in beide gebieden samen over tot actie. En wel binnen het Leaderproject Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek en het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap. 

 
Nieuws
Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep voorjaar 2020

Hierbij willen we jullie een update geven van de gemeten concentraties in de Bollaertbeek van de voornaamste teruggevonden stoffen. Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld werd de tabel uitgebreid met extra actieve stoffen, waaronder ook fungiciden en insecticiden.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek voorjaar 2020: metingen De Watergroep

Via deze weg willen we jullie snel op de hoogte brengen van de gemeten waterkwaliteit op vlak van gewasbeschermingsmiddelen in de Kleine Kemmelbeek. In dit nieuwsbericht krijg je een tabel met de meest waargenomen actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek voor de periode 14 april tot 29 juni.

Waterkwaliteit: metingen van De Watergroep aan stuw 8 - maart en april

Door het goede weer de laatste weken zijn de voorjaarswerkzaamheden zeer goed opgeschoten. Tegelijk is ook het spuitseizoen terug van start gegaan en we vragen meteen al jullie aandacht voor het correct gebruik van fytomiddelen. Uit de metingen is er namelijk al een stijging van concentratie van verschillende actieve stoffen te zien.
Vorig jaar slaagden jullie erin de gemeten pieken minder hoog te laten uitkomen. Als we dit jaar opnieuw hetzelfde willen bekomen zal dit dus opnieuw heel wat inspanningen vragen! Doen jullie het dit jaar even goed of misschien zelfs beter?

 
'Flatten the curve' in het nieuwe spuitseizoen

Nog voor de Corona perikelen het nieuws beheersten was ons doel al om een ‘flatten the curve’ scenario te bekomen. Minder en minder hoge pieken in concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water was/is het doel. De laatste 2 jaar zagen we telkens rond half mei een eerste grote piek en niet toevallig liep die gelijk met onder andere herbicidetoepassingen.
Het zou heel fijn zijn om net zoals bij de Corona-curve een minder steile piek te zien dan verwacht en dus een veel betere waterkwaliteit. Een ‘flatten the curve’ kan dus ook in de Bollaertbeek gerealiseerd worden, maar dan moeten jullie er allemaal samen aan werken!

Wist je dat...?

Er kansen zijn binnen het nieuwe Leader Westhoek project om jullie financieel te ondersteunen bij de aanleg van maatregelen tegen puntvervuiling?

Water-Land-Schap en Leader Westhoek "Samen naar een betere waterkwaliteit in de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek": krachten bundelen

De afgelopen jaren liep het project Leader Westhoek “Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver”. Dit project loopt binnenkort af maar we laten jullie niet in de steek. In deze blog lees je er meer over.

Spuittoestel reinigen voor de keuring? Voorkom puntvervuiling met deze tips!

De nieuwe keuringscyclus voor spuitmachines is van start gegaan! Binnenkort zal je dus mogelijks worden uitgenodigd om je machine aan te bieden. Voor de keuring moet het spuittoestel technisch in orde zijn en moet zowel de binnen- als buitenkant grondig gereinigd worden.

Denk wel goed na over hoe en waar je je spuittoestel zal reinigen en voorkom puntvervuiling! Heb je geen veilige reinigingsplaats ter beschikking?  Neem dan contact met ons op en we stellen onze mobiele spoelmat gratis ter beschikking!

Waterkwaliteit Bollaertbeek: metingen De Watergroep aan stuw 8 in 2020 (jan-maart)

In de winter worden traditioneel minder gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Dit is dit jaar niet anders. Uit de metingen vanaf begin dit jaar tot nu zijn er wel nog 3 stoffen gemeten met een overschrijding van de drinkwaternorm: BAM, Bentazon en Chloortoluron.

Hou je grond(stoffen) op je veld!

Tijdens een hevige regenbui kunnen heel wat liters water van je perceel afstromen. Op zijn weg neemt het water ook bodemdeeltjes (= erosie) en gewasbeschermingsmiddelen mee! Op erosiegevoelige percelen is dat risico nog groter. Daarom organiseerden we op 20 februari een demo en workshop rond afspoeling en erosie. Hier wilden we vooral sensibiliseren en in discussie gaan hoe je grond en grondstoffen op je veld kan houden.

Landbouwers bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit

Tijdens een feestmaaltijd (nog net voor de corona-lockdown) werden de landbouwers van het afstroomgebied van de Bollaertbeek bedankt voor hun inzet voor een betere waterkwaliteit. Want ja, de waterkwaliteit ís verbeterd!

Meer info

Elien Dupon
elien.dupon@inagro.be
T 051 14 03 07

Ellen Pauwelyn
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90

Jan Vanwijnsberghe 
jan.vanwijnsberghe@inagro.be 
T 051 27 32 95

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450