Op 18 juni berichtten we dat de waterpeilen in de meeste kwetsbare waterlopen toegenomen waren dankzij de regen. Ook de IJzer stond op een zeer hoog peil, waardoor de buffermogelijkheden er beperkt waren. Omdat het zonde zou zijn om dat water te moeten afvoeren naar zee, besliste gouverneur Carl Decaluwé om het captatieverbod grotendeels op te heffen en land- en tuinbouwers (tijdelijk) toe te laten hun eigen strategische watervoorraden aan te vullen. Op 23 juni besliste ook het bestuur van de Westkustpolder om de beperkingen op te heffen. Wat er wel opnieuw kan en waar er nog beperkingen gelden, lees je in dit nieuwsbericht.

Wijzigingen captatieverbod in West-Vlaanderen – update 24 juni 2020

Wat voorafging...

Omwille van de aanhoudende droogte besliste de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé op 21 mei 2020 om een captatieverbod op te leggen in de ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen in onze provincie en in het Blankaartbekken. Door het uitblijven van neerslag en een verdere daling van het waterpeil in de IJzer besliste de gouverneur om het captatieverbod op 25 mei uit te breiden naar alle onbevaarbare waterlopen in het volledige IJzerbekken.

Sinds 26 mei stuurt de Vlaamse Waterweg gecontroleerd water vanuit het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort naar de IJzer. Door het stijgende waterpeil in de IJzer werd op 3 juni teruggegaan naar de toestand van 21 mei. Op 12 juni werden hier en daar extra captatiebeperkingen opgelegd. Elders kwamen er versoepelingen.

Op 17 en 18 juni regende het gemiddeld over de Provincie West-Vlaanderen een dertigtal liter. Daardoor waren de waterpeilen in de meeste kwetsbare beken toegenomen. Ook de IJzer stond op een zeer hoog peil, waardoor de buffermogelijkheden er beperkt waren. In normale omstandigheden zou daarom geloosd worden in zee.

 
Wat verandert er op 23 juni?
 
Om het wateroverschot niet verloren te laten gaan, besliste de gouverneur op 18 juni om de captatiebeperkingen voor de meeste waterlopen (tijdelijk) op te heffen. Zo wordt de mogelijkheid gegeven om eigen strategische watervoorraden opnieuw aan te vullen.
 
 

Op 23 juni besliste ook het bestuur van de Westkustpolder om de beperkingen op te heffen.

 

Waar gelden er blijvend captatiebeperkingen?

 • De stroomgebieden waarop een beperking van toepassing blijft, zijn:
  • Blankaartbekken (met uitzondering van het bekken van de Engelendelft)
  • Bornebeek
 • Het is ook verboden om water te capteren uit afgesneden meanders van de Leie en de Schelde.
 • Ook de toevoerbeken naar deze waterlopen zijn onderhevig aan het politiebesluit.

> Bekijk ook de interactieve kaart met de gebieden met beperkingen.

 

Welke beperking geldt daar precies?

Uit die beken mag je niet meer capteren met een vaste of mobiele pomp.

 

Van wanneer tot wanneer geldt dit verbod?

Dit besluit van de gouverneur gaat onmiddellijk van kracht en is geldig voor onbepaalde tijd. De huidige beperkingen en versoepelingen blijven dus in voege tot de gouverneur een politiebesluit uitvaardigt dat opnieuw wijzigingen omvat.

 

Wat mag wel nog in die gebieden?

 • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
 • Capteren uit de bevaarbare waterlopen mag er wel nog.
 • Beperkt drinkwater capteren voor eigen vee dat nog buiten staat, is toegestaan.
 • Water capteren met een spuittoestel voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen is wel nog toegestaan.

 

Ook andere besturen leggen beperkingen op

Ook lokale besturen, zoals ‘steden en gemeenten’ en polderbesturen, beslissen om captatiebeperkingen op te leggen. De provincie West-Vlaanderen probeert het overzicht te bewaren. Updates kan je lezen op de provinciale webpagina.

> Bekijk ook de interactieve kaart met de gebieden met beperkingen.

Bij het schrijven van deze berichtgeving op 24 juni zag de kaart er als volgt uit:

InteractieveKaart_Captatieverbod_24062020.png 

Wat met de waterkwaliteit?

Waterbeheerders meldden een toename van de geleidbaarheid (zoutdruk). Momenteel ligt de geleidbaarheid voor de meeste locaties nog binnen de aanvaardbare marges. Je kan bij Inagro terecht om de geleidbaarheid op een waterstaal te bepalen met een interpretatie van de gemeten waarde.

> Lees meer over de geleidbaarheid en de gratis EC-analyse.

Intussen werd ook op een aantal plaatsen melding gemaakt van blauwalgen die aanleiding kunnen geven tot captatiebeperkingen. > Lees meer!

 

Waar kan ik nog water bijhalen?

 • Zolang je via de voorziene weg water kan capteren aan de provinciale bekkens, blijft dat toegelaten.
 • Wie water wil oppompen in het poldergebied kan dat niet zomaar. Er is een verplichte vergunning noodzakelijk, afgeleverd door het polderbestuur. De polderbesturen bepalen zelf waar en onder welke voorwaarden er water kan worden gecapteerd uit de waterlopen in hun beheer. Ook houden ze strikt toezicht op de naleving.
 • Uit bevaarbare waterlopen kan je nog capteren. Die captatie moet wel vergund zijn. Bovendien mag een mobiele captatie enkel gebeuren op vastgelegde plaatsen. > Lees meer!
 • Aquafin stelt ook een aantal installaties open om effluent op te halen. > Lees meer!
 
Spaarzaamheid vandaag nog belangrijker!
 
In de gebieden waar er nog geen beperkingen zijn opgelegd of waar geen beperkingen meer gelden, houdt de betrokken waterbeheerder het waterpeil aandachtig in het oog. Spaarzaam en bewust omgaan met het beschikbare (oppervlakte)water is daarom vandaag nog belangrijker dan gisteren!
 

Meer info
 
Raadpleeg de websites...
 
Heb je toch nog vragen? Neem contact op met ons via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Crisis --