Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In deze Agrotopia-update houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We brengen ook het tweede thematische interview uit de reeks van zes. Georges Van Keerberghen (ondervoorzitter Boerenbond) en Paul Demyttenaere (algemeen directeur REO Veiling) gaan dieper in op de uitdagingen en de toekomst van de glastuinbouw en de rol die Agrotopia daarin kan spelen.  

Agrotopia-update oktober 2019
In deze Agrotopia-update
  • Vorderingen bouw dakserre
  • Duo-interview Georges Van Keerberghen en Paul Demyttenaere: Ruimte, energie, technologie en arbeid zijn dé uitdagingen voor de toekomst van de glastuinbouw


Vorderingen bouw dakserre

De vloerplaat waarop de gevelserre zal rusten is afgewerkt. Het dak wordt voorbereid op de montage van de serre. De sokkels waarop de kolommen van de serre komen te staan, worden momenteel geplaatst. Een secuur werkje gezien de dichting naar de onderliggende loods gegarandeerd moet zijn.


Agrotopiaupdate_DS_oktober2019sokkels.jpg

Ruimte, energie, technologie en arbeid zijn dé uitdagingen voor de toekomst van de glastuinbouw

Onze glastuinbouw staat voor heel wat uitdagingen. Op welke vragen kan Agrotopia een antwoord bieden? En wat is de link tussen glastuinbouw en industrie? Paul Demyttenaere (algemeen directeur REO Veiling) en Georges Van Keerberghen (ondervoorzitter Boerenbond) werpen een blik op de toekomst.  

“Vandaag wordt er in Europa meer warmte vernietigd dan gebruikt,” vertelt Georges Van Keerberghen. “Bovendien zullen fossiele brandstoffen in de toekomst moeten verdwijnen. We moeten dus verder onderzoeken hoe we de energieproductie nog efficiënter kunnen aanpakken. Het aanbod van en de vraag naar warmte clusteren, kan een grote stap vooruit betekenen.”  

 

Locaties delen?

Paul Demyttenaere: “Als we de glastuinbouw hier willen verankeren, moeten we inderdaad het energieverhaal zo creatief mogelijk optimaliseren, door bijvoorbeeld de restwarmte van industriële processen in de onmiddellijke nabijheid te koppelen aan de productie van glasgroenten? Als industrie landbouwgrond opeist, zouden we het dak dan kunnen gebruiken voor tuinbouw. En door natuurlijk licht te vervangen door ledverlichting wordt meerlagenteelt mogelijk. Dan kun je op het dak beter zonnepanelen leggen die elektriciteit leveren voor de teelt ín het gebouw.”  

Georges Van Keerberghen: “Bij de Boerenbond zijn wij zeker ook gewonnen voor zuinig ruimtegebruik. Maar er moet toch voldoende ruimte beschikbaar blijven om kansen te bieden aan de verschillende bedrijfsvormen van intensieve landbouw en glastuinbouw. We willen bovendien ook aandacht besteden aan de problematiek van waterschaarste. Door de klimaatverandering en het extremere weer moeten we ook inzetten op het bufferen van water.”  

 

Landbouw (terug) in de stad

Georges Van Keerberghen: “Een ander aspect is landbouw opnieuw naar de stad brengen door functies te verweven. Het zal het ook makkelijker maken om tegemoet te komen aan de arbeidskrapte. Robotisering kan voor een deel het antwoord zijn, maar er zullen nog altijd mensen nodig zijn, en die zul je eerder in de stad vinden.”  

Paul Demyttenaere: “Als je de stadswoners van morgen effectief wil voéden, moet stadslandbouw wel een economisch en professioneel verhaal zijn. Dan kom je in een stad als Gent al snel in de haven terecht, waar je die restwarmte vindt en functies kunt combineren. Voor Inagro is het met hun nieuwe onderzoeksserre Agrotopia de uitdaging om de mogelijkheden maar ook de eventuele ongemakken te onderzoeken.”  


Agrotopiaupdate_DS_oktober2019_duo.jpg
Paul Demyttenaere (algemeen directeur REO-Veiling, links) en Georges Van Keerberghen(ondervoorzitter Boerenbond, rechts) gaan in op de uitdagingen en toekomst van de glastuinbouw

Kennis doorgeven en het publiek warm maken

De REO Veiling ondersteunt samen met Inagro een leerstoel aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Paul Demyttenaere: “We willen met de Agrotopia-leerstoel onder meer onderzoeken wat je in zo’n serre kunt doen in de toekomst. Hoogwaardig universitair onderzoek combineren met doorgedreven praktijkgericht onderzoek, moet zeker vonken geven voor de toekomst. We willen immers meespelen in de Premier League van het tuinbouwonderzoek. Daarnaast willen we in Agrotopia het grote publiek – de consument – op een aantrekkelijke en veilige manier laten kennismaken met de moderne glastuinbouw, wat in onze huidige REO-loodsen moeilijk is geworden.”  

 

Wat betekent Agrotopia voor de sector?

Paul Demyttenaere: “De grote zichtbaarheid van Agrotopia  langs de ring in Roeselare moet aangeven dat glastuinbouw in deze regio nog een toekomst heeft.”  

Georges Van Keerberghen: “Het unieke kruispunt van stakeholders, met de combinatie van afzet en kennisopbouw, zal de vraag naar en de implementatie van kennis een nieuwe dynamiek geven.”  logoscropontop_feb.jpg
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma. 

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten