Eind vorig jaar ging de bouw van onze nieuwe onderzoeksserre Agrotopia op het dak van de kistenloods van REO Veiling van start. In de Agrotopia-updates houden we je op de hoogte van de vorderingen met een beeld van de werken. We lichten in dit nieuwsbericht ook het Vertihydro-project toe.    

Agrotopia-update september 2019

In deze september update:

  • Vorderingen bouw dakserre Agrotopia
  • Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre.

Vorderingen bouw dakserre Agrotopia dakserre
Na de eerste paalzetting begin juli werden de werken even on hold gezet voor het bouwverlof. Intussen heeft de aannemer alles weer opgestart. De inkomzone wordt verder afgewerkt. De uitkraging is volledig klaar en mooi zichtbaar nu alle stellingen werden weggenomen. Bovenop de regenwatersilo's wordt momenteel vloerplaat geplaatst, die de hoge gevelserre zal dragen.  

DS_updatesep2019_vorderingenbouw.jpgVertihydro: verticale hydro-installatie voor optimaal ruimtegebruik in de serre
Begin september werd het Vertihydro-project goedgekeurd onder de laatste PIO-oproep (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten). De schaarse ruimte in Vlaanderen noopt tot nadenken over de optimalisatie van het ruimtegebruik. Het project wil het rendement van glastuinbouwserres verhogen door in te zetten op teelt in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik in de serre (verticale glastuinbouw).
Om tot productieverhoging te komen in de beperkte beschikbare ruimte, moet er gekeken worden naar verticale installaties. In de ontwerpfase zullen kost, robuustheid, modulariteit, flexibiliteit en optimaal gebruik van licht en klimaat belangrijke criteria zijn. Het project streeft ernaar om twee verschillende hydroteeltsystemen te ontwikkelen, te valideren en te demonstreren binnen 1 gevelserreafdeling van Agrotopia. Na validatie kunnen de sytemen ter beschikking gesteld worden aan technologieontwikkelaars en kennisinstellingen als proefplatform. Zo willen we co-creatie met de eindgebruikers creëren en innovaties op het vlak van hoog verticaal telen in een serre-omgeving ontwikkelen en valoriseren.    

 

DS_updatesep2019_gevelserre.jpg DS_updatesep2019_logo PIO.jpg

 

 


> Contacteer Ine Pertry voor meer informatie.
 


logo's crop oneventDisabled46682b13-7a50-47e5-9734-2e879a83d7c3=
Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, REO Veiling en Europa via het EFRO Vlaanderen-programma. Het project “Crop on Top” ontvangt € 900.000 steun via het EFRO Vlaanderen-programma. 

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten