Een aannemer die zich benadeeld voelde, tekende dit voorjaar verzet aan tegen de gunningsbeslissing bij de toewijzing van het bouwproject 'Agrotopia'. Nu de gerechtelijke procedures eenzijdig ingetrokken zijn, kunnen de werken toch van start gaan. Tot grote vreugde van de Provincie West-Vlaanderen en Inagro is de laatste hinderpaal nu van de baan. Eerstdaags komen bouwteam en ontwerpteam samen om de bouwwerken nog voor het einde van dit jaar te kunnen starten.

Bouw innovatieve dakserre Agrotopia kan starten!

Een half jaar vertraging
Een aannemer die zich benadeeld voelde, tekende dit voorjaar verzet aan tegen de gunningsbeslissing bij de toewijzing van het bouwproject ‘Agrotopia’. De aannemer trok alle juridische procedures nu eenzijdig in. Maar de bouwwerken liepen wel zeven maanden vertraging op. Eerstdaags zal Inagro het bouwteam en het ontwerpteam samenbrengen om nog voor het einde van dit jaar de voorbereidende werken te kunnen opstarten.

 

Belangrijk project voor de sector
‘Agrotopia’ is een project van Inagro en REO Veiling om innovatieve technologieën in de landbouw uit te testen. De dakserre op de kistenloods van de veiling moet een motor zijn voor duurzame innovatie in de groentesector, een economisch belangrijke sector in West-Vlaanderen. De locatie is bovendien een sterke troef in de communicatie over de hedendaagse tuinbouw als een betrouwbare producent van lekker, vers, hoogkwalitatief, veilig en duurzaam voedsel. “Dit ambitieuze project is dan ook veel meer dan louter een nieuwe serre voor het provinciale onderzoekscentrum Inagro”, aldus de gedeputeerde.

Tuinders, universiteiten, REO Veiling, diverse innovatieve bedrijven, MIROM en Stad Roeselare werkten mee aan de technische invulling en de visuele en publieke inrichting. “We betrokken ook het bouwteam en de diensten van de Vlaamse Bouwmeester”, klinkt het. Diverse overheden financieren het project. Naast het provinciebestuur en Inagro investeren ook REO Veiling, Vlaanderen en Europa via diverse projecten in de bouw van de onderzoeks- en demonstratieserre.

Meer informatie volgt zodra die beschikbaar is.

agrotopia_logobanner_okt2018.jpg

Agrotopia wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), REO Veiling en Europa.
 
Het Europees project “Crop on top” werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen-programma. (GTI: Geïntegreerde Territoriale Investeringen, waarmee een specifiek Europees budget wordt toegekend aan een specifiek gebied ter uitvoering van een specifieke strategie, i.c. West Deal, het economisch transformatieplan van de Provincie West-Vlaanderen.) Inagro ontvangt voor dit totale project 900.000 euro Europese steun via het EFRO Vlaanderen-programma.

Gekoppelde thema's & sectoren: Glasgroenten