Land- en tuinbouw heeft door de aard van zijn activiteiten heel wat impact op zijn omgeving en de maatschappij als geheel. Ruimtelijk, milieukundig, sociaal-cultureel, recreatief,...

De land- en tuinbouwsector zorgt ook voor betaalbaar voedsel van topkwaliteit, een vaak onderschatte prestatie!

Door die grote maatschappelijke verwevenheid is het natuurlijk belangrijk dat er goede regels zijn om dit allemaal in goede banen te leiden.

De land- en tuinbouwsector wordt dan ook geconfronteerd met een hele waslijst. Op deze website proberen we de meest relevante of belangrijkste te bundelen.