Land- en tuinbouw (en Zeevisserij) is sinds de jaren '90 in België een regionale bevoegdheid.

Het Vlaams landbouwbeleid bestaat enerzijds uit het uitvoeren van de Europese regelgeving. De Europese regels laten meestal de nodige ruimte om ze aan te passen en in te vullen rekening houdend met de lokale context. De Vlaamse regering legt hierin dus haar eigen accenten.

Anderzijds neemt de Vlaamse Overheid ook eigen initiatieven.


>>   voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse Overheid


>>   voor meer informatie over de verschillende diensten van de Vlaamse Overheid kan u terecht in de rubriek 'Wie is wie?'


De federale overheid is nog slechts bevoegd in een beperkt aantal domeinen. In de domeinen verkeer, milieu, gezondheid en economie zijn er diverse raakvlakken met de landbouwsector.

De federale minister van landbouw vertegenwoordigt de drie gewesten in een Europese of internationale context.