Het VLIF is het belangrijkste instrument van de Vlaamse Overheid om de Europese middelen gericht en beleidsmatig in te zetten om bepaalde wenselijke evoluties in de landbouwsector te stimuleren.

Naast de professionele land- en tuinbouwer komen ook de voedingsindustrie, de omkaderingssector (zoals praktijkcentra), sociale instellingen en consumentencoöperaties in aanmerking voor steun.

Concreet gaat dit voor land- en tuinbouwers over

  • Vestigingssteun
  • Investeringssteun
  • Startsteun voor groeperingen en samenwerkingsverbanden
  • Overbruggingskrediet fruittelers (schade noodweer 18 augustus 2011)

>>   Voor meer informatie en de laatste stand van zaken kan u terecht op de website van de Vlaamse OverheidWetgeving

De regelgeving wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bepalend voor de huidige regelgeving zijn het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2000 inzake steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw en het gelijknamig Ministerieel Besluit van dezelfde datum. De besluiten werden de voorbije jaren geregeld gewijzigd om tegemoet te komen aan nieuwe noden en om in te spelen op gewijzigde omstandigheden.>>   Overzicht van de wetgeving met de verschillende wijzigingsbesluiten


bron: website Vlaamse Overheid