Elke uitbating in Vlaanderen is onderhevig aan de Milieuwetgeving (VLAREM). 

Op 1/9/1991 trad Vlarem 1 in werking. Vanaf dat moment worden bedrijven, afhankelijk van de aard en het vermogen van de geplande activiteiten, ingedeeld in 3 klassen. De klasse-indeling van uw bedrijf en van uw geplande activiteiten bepalen welke procedure u moet volgen. 

Niemand mag zonder vergunning een klasse 1 of klasse 2 inrichting uitbaten of veranderen. Een klasse 3 inrichting moet u melden bij de bevoegde overheid.

De procedures over de opmaak van een milieuvergunningsaanvraag en/of melding, vindt u terug in het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, beter bekend als VLAREM 1.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om een bepaalde inrichting te mogen exploiteren, staan in VLAREM 2.


Procedures

Afhankelijk van de klasse-indeling van uw inrichting en van uw geplande project, zijn er volgende procedures: melding klasse 3 inrichting, melding van overname, mededeling kleine verandering, milieuvergunningsaanvraag, wijzigen voorwaarden en beroep.
>> meer info op website Provincie West-Vlaanderen.


Bevoegde overheid

Afhankelijk van de te volgen procedure, komt u met uw dossier bij hetzij het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij bij de deputatie, hetzij bij de Vlaamse Minister bevoegd voor het Leefmilieu terecht.
>> meer info op website Provincie West-Vlaanderen.


Inhoudelijke afweging

Bij de behandeling van uw dossier, kijken we niet alleen of uw bedrijf voldoet aan de voorgeschreven voorwaarden(VLAREM 2). We houden ook rekening met verwante wetgeving, adviezen, eventuele bezwaren en de regels van behoorlijk bestuur.
>> meer info op website Provincie West-Vlaanderen.


Nuttige links

>> De VLAREM en andere milieuwetgeving vindt u op de website van de Vlaamse Overheid
>> Contacteer de Provinciale Dienst Milieuvergunningen voor al uw specifieke vragen:
T 050 40 72 42
E milieuvergunning@west-vlaanderen.be

bron - www.west-vlaanderen.be (dienst Milieuvergunningen)