Inagro is een verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen en staat in voor de uitvoering van het provinciale beleid inzake land- en tuinbouw.

Oorspronkelijk opgericht eind jaren '50 als proefstation voor Nijverheidsgewassen is Inagro vandaag een grote en performante instelling die praktijkonderzoek doet en adviesverlening verzorgt voor land- en tuinbouw.

Inagro is actief in tal van domeinen.


Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Inagro beschikt over proefvelden voor gangbare en biologische teelt op de campus in Beitem en verspreid over West-Vlaanderen. Op die proefvelden worden nieuwe rassen van verschillende gewassen uitgetest. Er wordt intensief gezocht naar verbeterde, milieu- vriendelijke teeltmethoden die opbrengst en kwaliteit van de gewassen respecteren.

De onderzoekers van Inagro waarschuwen land- en tuinbouwers voor aankomende insectengolven of ziekten. Zo kunnen ze tijdig en selectief ingrijpen.

In serres en andere kweekruimtes worden specifieke gewassen, paddenstoelen én vissen onderzocht.


Degelijk advies en professionele oplossingen

Medewerkers van Inagro gaan de baan op en adviseren u over specifieke vragen. Zo houden de onderzoekers de vinger aan de pols. De informatie wordt verspreid via demonstratiedagen, vorming, e-learning en talloze publicaties. U krijgt advies op maat en antwoord op uw specifieke vragen.


Analyses op water, plant, bodem en mest

Inagro heeft een eigen laboratorium. U kan grond- en meststalen laten analyseren en krijgt bemestingsadvies op maat. Ook de eigen onderzoekers doen een beroep op het labo. Zo kunnen ze de kwaliteiten van nieuwe rassen bepalen en nagaan wat het effect is van nieuwe technieken op de kwaliteit en de veiligheid van gewassen én op het milieu.


Innovatie

Inagro volgt innovatieve ideeën op van bij het begin en onderzoekt ze om tot praktische innovaties te komen voor de land- en tuinbouwer. Met diverse onderzoeksprojecten over water, energie, aquacultuur, groene grondstoffen, … heeft Inagro een leidende rol in Vlaanderen.


Zorg voor milieu en landschap

Landbouwers investeren, onder meer met ondersteuning van Inagro, in (agrarisch) natuurbeheer. Met groenaanplantingen en aangepaste architectuur integreren de landbouwers hun bedrijf in de omgeving. Inagro slaat ook een brug tussen de landbouw en de natuursector.


Aandacht voor buur en burger

Door de jaren heen is de afstand tussen consumenten en de land- en tuinbouwers steeds groter geworden. Om de dialoog tussen consument en producent te herstellen, is er een netwerk van bezoekboerderijen in West-Vlaanderen.
Landbouwers verkorten de voedselketen ook door eigen hoeveproducten te verkopen. Medewerkers van Inagro begeleiden hen hierin.


>>   Meer informatie over de organisatie, de onderzoeksthema's, dienstverlening en onderzoeksresultaten vindt u op de website van Inagro: www.inagro.be.