In een provinciale beleidsnota van 1995 werd een territoriale basisindeling in vier regio’s voorgesteld voor de provincie West-Vlaanderen:

  • de Westhoek (arrondissementen Ieper-Veurne-Diksmuide)
  • het arrondissement Kortrijk)
  • de arrondissementen Roeselare-Tielt
  • de arrondissementen Brugge-Oostende.

In elk van deze regio’s worden vanuit de Provincie gebiedswerkers tewerkgesteld met als doelstelling gebiedsgericht en geïntegreerd het beleid van de Provincie waar te maken op het terrein. Zo zijn er ook gebiedswerkers land- en tuinbouw actief in de regio’s.

De gebiedswerkers Land- en Tuinbouw zijn voor hun streek een landbouwaanspreekpunt, zowel voor gemeenten, landbouwers en/of landbouworganisaties, hogere overheden als interne diensten.

Ze formuleren mee de adviezen vanuit het provinciebestuur op plannen en sturen, starten en volgen diverse landbouwgerelateerde projecten op in de regio.


Wie te contacteren?

Midden en Zuid West-Vlaanderen
(arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt)
Jan Van Winghem
T 051 27 55 55
E Jan.VanWinghem@west-vlaanderen.be


Brugge-Oostende
Lode Tanghe
T 050 40 35 45
E Lode.Tanghe@west-vlaanderen.be


Westhoek
(arrondissementen Ieper, Veurne, diksmuide)
Bart Boeraeve (vanaf 1 september)
T 051 51 94 37
E bart.boeraeve@west-vlaanderen.be