De dienst Economie heeft een taak die vooral gericht is op ‘beleidsvoorbereiding’.

Concreet betekent dit dat er gewerkt wordt rond:

  • beleidsplanning
  • ontwikkelen van nieuwe thema’s
  • budgetplanning
  • subsidiedossiers

Een belangrijke opdracht bestaat er ook in om specifieke expertise in te brengen in diverse raden en commissies (milieuvergunningen, ruimtelijke ordening…), bij advisering van projecten, bij beleidsontwikkeling van andere diensten en overheden…Contact

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Economie
Filiaal 1
Koning Leopold III laan 31
8200 Sint-Andries
T 050 40 72 36
E lieven.louwagie@west-vlaanderen.be