Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen


Een gewasbeschermingsmiddel is een middel dat ons in staat stelt om organismen die schadelijk zijn voor onze gewassen te bestrijden of om onkruid te verdelgen. Ze worden in de landbouw gebruikt om de opbrengst te verzekeren en ervoor te zorgen dat de consument kwalitatief hoogwaardige producten krijgt.

Wetgeving


Daar de wetgeving omtrent gewasbescherming een snelveranderende en complexe wetgeving is, kan u steeds terecht op www.fytoweb.be voor een overzicht van alle Belgische en Europese regelgeving. Ook via www.phytofar.be kan u heel wat nuttige informatie en documentatie terugvinden. Een greep uit de wetgeving van belang voor de praktijk:
  • Erkenning

Enkel erkende producten mogen gebruikt worden. De lijst met erkende producten kunt u ook terugvinden op www.fytoweb.be. Verder kan u er ook terecht voor de lijst van verboden middelen, bijzondere toelatingen, algemene info voor de gebruiker, enz...

  • Toepassing

Vanaf 1 september 2013 en uiterlijk tegen 31/08/2015 moet u in het bezit zijn van een fytolicentie. Naargelang uw beroep zijn er verschillende opleidingsniveaus met elk hun type fytolicentie (assistent landbouwer, landbouwer, verkoper/voorlichter).
Meer info over de fytolicentie en hoe deze kan bekomen worden, vindt u terug op www.fytolicentie.be.

  • Opslag en bewaring

De opslag en het bewaren van gewasbeschermingsmiddelen op het bedrijf wordt streng gereglementeerd. Het fytolokaal dient aan een aantal eisen te voldoen. Voor Vlaanderen wordt deze wetgeving praktisch samengevat in volgende brochure: Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen.

  • Keuring spuitmachines

In België zijn alle spuitmachines, behalve rug- en lansspuiten, die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te verdelen aan een 3-jaarlijkse keuring onderworpen.
Meer info: vindt u hier.

  • Bufferzones

Alle gebruikers zijn verplicht de bufferzones, vermeld op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel, na te leven. Een bufferzone is een niet behandelde strook van een terrein in de nabijheid van een wateroppervlak (beek, plas, sloot met water, …)met als doel waterorganismen te beschermen. Bufferzonereglementering vindt u terug op: www.fytoweb.be . Door een aangepaste spuittechniek te gebruiken kan deze bufferzone versmald worden.
www.fytoweb.be.

  • Code van Goede Landbouwpraktijk

Naast de wetgeving heeft de Vlaamse Overheid ook een “code van goede landbouwpraktijken gewasbescherming “ uitgebracht. Deze code wil instrumenten aanreiken om het goed en beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te stimuleren. Verder wil de code een aantal technische vragen beantwoorden die door niet-landbouwers gesteld worden.
Brochures kun je hier bestellen.

  • Residu

Een gewasbeschermingsmiddel mag slechts in een bepaalde hoeveelheid aanwezig zijn op levensmiddelen. De maximum residu limiet (MRL) is het maximumgehalte aan residu van een bestrijdingsmiddel toegelaten in en op voedingsmiddelen. Sinds 1 september 2008 is dit Europees vastgelegd en kan de MRL gezocht worden in een Europese database per gewasbeschermingsmiddel of per levensmiddel.
De EU-pesticides database vind je hier.Nuttige linksInteressante publicaties:


_ Vijanden van gewassen en hun beheersing (editie 2013-2014): Praktijkgids voor het beschermen van teelten tegen hun belangrijkste vijanden.