De gemeentelijke overheden hebben weinig specifieke landbouwbevoegdheden. Gemeenten hebben echter wel wat instrumenten in handen om een goed kader te scheppen waarin de landbouwbedrijven zich kunnen ontwikkelen.

Zo proberen heel wat gemeenten hun landbouwers te ondersteunen met specifieke en gerichte subsidies.

Deze subsidies zijn onderdeel van het gemeentelijke beleidsplan voor landbouw.

Concrete informatie over de subsidies in een specifieke gemeente kan u terugvinden op de website van de resp. gemeenten of via de landbouwambtenaar.

Hier alvast een lijst van mogelijke thema's waarvoor sommige gemeenten in West-Vlaanderen subsidies voorzien:

  • private toegangswegen
  • elektriciteitsvoorziening
  • watervoorziening
  • afwatering - ontwatering
  • nerfbeplanting en groenvoorziening op landbouwbedrijven
  • verwijderen afvalstoffen
  • bestrijding muskusratten en ander ongedierte
  • ruilverkaveling en landinrichting
  • beheersovereenkomsten
  • watergebruik op land- en tuinbouwbedrijven


>>  de adresgegevens van alle Belgische gemeenten