Diverse federale beleidsdomeinen hebben raakvlakken met de land- en tuinbouwsector:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - K.M.O. beleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
T 02 277 83 37
F 02 277 53 62
W http://economie.fgov.be/nl/

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
FAVV
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
B-1000 BRUSSEL
T 02 211 82 11
W www.favv.be

Elke provincie heeft zijn eigen Provinciale Controle Eenheid (PCE)

 • PCE West-Vlaanderen
  AIPM
  Koning Albert I laan 122
  B-8200 BRUGGE
  BELGIE
  T 050 30 37 10
  F 050 30 37 12
  E Info.WVL@favv.be

  _PCE-Hoofd: Dirk DEVREESE
  _Sectorverantwoordelijke primaire productie: Ignace DESMEDT