15 mei-telling

De federale overheid (FOD Economie) organiseerde tot voor kort jaarlijks de 15 mei-telling. Alle land- en tuinbouwers vulden verplicht deze enquête in. De cijfers die u hier vindt zijn de cijfers van de laatste telling in mei 2010. Vanaf 2011 worden de statistische cijfers op een andere manier, steekproefgewijs, verzameld.

De definitieve resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gekend.

>> voor de meest recente informatie kan u terecht op de : website van de FOD Economie  
en verder...


>> de Vlaamse Overheid publiceert regelmatig een nieuw uitgebreid landbouwrapport.
  Meer informatie over dit rapport vindt u terug op hun website. U kan daar het rapport ook downloaden