Het mestdecreet is sinds het eerste MestActiePlan (MAP) in de jaren '90 een belangrijke pijler geworden van het landbouw- en milieubeleid in Vlaanderen. 

De Mestbank, als onderdeel van de Vlaamse Landmaatschappij, is een belangrijk instrument dat land- en tuinbouwers begeleidt, informeert en sensibiliseert richting een meer duurzame bedrijfsvoering. 

De Mestbank controleert ook de correcte toepassing van het mestdecreet.
Het mestdecreet (MAP IV) regelt de toepassingen, het transport en de verwerking van meststoffen.
De integrale versie van het decreet vindt u op de website van de mestbank.
Voor het opstarten van een mestverwerkingsinstallatie zijn er nog een aantal andere belangrijke vergunningen nodig:

Meer info:

Voor meer info en adviesverlening over al deze specifieke afspecten van mestverwerking kan u terecht bij het  Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw

VCM vzw
Abdijbekestraat 9
B-8200 Brugge
T +32 (0)50 407 201
F +32 (0)50 407 489
E info@vcm-mestverwerking.be

 

Heeft u nog specifieke vragen in verband met de mestwetgeving?

Neem contact op met het provinciaal kantoor van de Mestbank:
Velodroomstraat 28,
8200 Brugge
T 050 45 81 00
F 050 45 81 99

 

Interessante links