Het landbouwbeleid in (West-)Vlaanderen wordt in hoofdzaak bepaald door Europa. Zij leggen de krachtlijnen vast en de nationale overheden implementeren ze, aangepast aan de lokale context.

De regionale en lokale overheden hebben dus eerder beperkte eigen bevoegdheden. Met deze bevoegdheden creëren en bepalen ze echter belangrijke randvoorwaarden voor de land- en tuinbouwer om zich verder te ontwikkelen.


>> Europees beleid

>> Vlaams (en Federaal) beleid

>> Provinciaal beleid