Het voormalige Agentschap Ruimte en Erfgoed werd in 2011 gesplits in 2 afzonderlijke agentschappen:Agentschap Ruimtelijke Ordening 


Voor alle vragen in verband met R.O. is de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Voor algemene en uitgebreide informatie over R.O. kan u terecht op de website van het Agentschap: www.ruimtelijkeordening.be

Contact
Hoofdzetel van het Departement Ruimtelijke Ordening
Secretaris-generaal: Peter Cabus
Departement RWO
Phoenixgebouw 9° verd.
Koning Albert II-laan 19, bus 12
1210 Brussel
T 02 553 83 02
F 02 553 83 05
departement@rwo.vlaanderen.be

In elke Provincie is er ook een regionale afdeling:
Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 91
8200 Brugge
T 050 24 82 00
F 050 24 82 05
E ruimtelijkeordening.wvl@rwo.vlaanderen.be