Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid dat het onroerend erfgoed onderzoekt, inventariseert, beheert, beschermt en de informatie hierover ontsluit.

Voor algemene en uitgebreide informatie over R.O. kan u terecht op de website van het Agentschap: www.ruimtelijkeordening.be

Contact

Onroerend Erfgoed
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 5
1210 Brussel
T 02 553 16 50
F 02 553 16 55
info@onroerenderfgoed.be

In elke Provincie is er ook een regionale afdeling:

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan1.2 bus 92
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T 050 24 81 50
E west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be