Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Meer info vindt u op hun website www.natuurenbos.be

Contact
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02 553 27 75
F 02 553 81 05


Voor elk onderdeel van hun werkterrein hebben ze een regionaal aanspreekpunt.
De volledige lijst.