Webinar: spuittechniek en driftreductie in groenten en akkerbouw            
Woensdag 24 februari 2021
  VOLZET

     
Digitale LCG-graanavond
Dinsdag 2 maart 2021
  Deelnamelink


   
Digitale LCG-graanavond
Woensdag 3 maart 2021 
  Deelnamelink

     
Virtuele rondleiding praktijkcentrum insectenkweek                       
Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem
  Schrijf je in