Projecten zoeken


Criteria

 

Project type:

Waardeketen Eendenkroos

Start project:2018
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Water

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

LYSE

Start project:2016
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

TripleC

Start project:2016
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Water

Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water

Start project:2017
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Water

F2Agri - effluent to agriculture

Start project:2016
Project type:
Thema:Water

Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Start project:2018
Project type:
Thema:Water

Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Water

S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

Start project:2018
Project type:
Thema:Water

Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Start project:2018
Project type:
Thema:Water

Haalbaarheidsstudie landbased aquacultuur in Vlaanderen

Start project:2017
Project type:
Thema:Bedrijfsintegratie, Energie en Groene Grondstoffen, Water

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Start project:2018
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Luchtemissies, Water, Smartfarming

De teelt van groenten en mais laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Start project:2015
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Start project:2016
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Water

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Start project:2018
Project type:
Thema:Water, Smartfarming

WATERTALK

Start project:2018
Project type:
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Aquavlan2

Start project:2016
Project type:
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water