Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Vlaanderen Circulair

Waardeketen Eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaanderen Circulair
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Water


Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

LYSE

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: Interreg 2Seas

TripleC

Start project:2016
Project type:Interreg 2Seas
Thema:Bodem en Bemesting, Water


Project type: Interreg North Sea

Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water

Start project:2017
Project type:Interreg North Sea
Thema:Bodem en Bemesting, Water


Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland

F2Agri - effluent to agriculture

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Water

Aquavlan2

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: Demoprojecten landbouw & visserij

Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Water

Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Water

S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Water

Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Water

Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas

Start project:2019
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Water, Smartfarming

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Water


Project type: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Haalbaarheidsstudie landbased aquacultuur in Vlaanderen

Start project:2017
Project type:Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Thema:Bedrijfsintegratie, Energie en Groene Grondstoffen, Water


Project type: Leader Westhoek

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Start project:2018
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Luchtemissies, Water, Smartfarming

Samen naar een betere waterkwaliteit in Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek

Start project:2020
Project type:Leader Westhoek
Thema:Gewasbescherming, Water, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: VLAIO-LA

De teelt van groenten en mais laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Start project:2015
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens

Start project:2016
Project type:VLAIO-LA
Thema:Water

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Start project:2016
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Water

Irrigatie 2.0: wanneer waar welk water?

Start project:2018
Project type:VLAIO-LA
Thema:Water, Smartfarming

Kwaliteitsverbetering van witloof doorheen de hele productieketen: ChiQon

Start project:2020
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Smartfarming, Water


Project type: PDPO

WATERTALK

Start project:2018
Project type:PDPO
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

De puntjes op puntvervuiling: met doelgerichte acties werken aan een betere waterkwaliteit

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: EIP Operationele groepen

Healthy Water for Happy Cows

Start project:2021
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Water