Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Vlaanderen Circulair

Waardeketen Eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaanderen Circulair
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Water

Ontspruitende spruitkoolstokken - Vierkantsverwaarding van een agroreststroom

Start project:2019
Project type:Vlaanderen Circulair
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Interreg 2Seas

Acceleration of transition to a bioeconomy in horticulture

Start project:1
Project type:Interreg 2Seas
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

Grassification

Start project:2018
Project type:Interreg 2Seas
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Interreg North-West Europe

Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

Start project:2017
Project type:Interreg North-West Europe
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland

Entomospeed

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

Growing a Green Future

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

Aquavlan2

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

NITROMAN

Start project:2019
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Energie en Groene Grondstoffen, Bodem en Bemesting


Project type: FACCE

Optimal use and valorization of biomass streams from Cichorium

Start project:2018
Project type:FACCE
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Haalbaarheidsstudie landbased aquacultuur in Vlaanderen

Start project:2017
Project type:Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
Thema:Bedrijfsintegratie, Energie en Groene Grondstoffen, Water


Project type: EIP Operationele groepen

POCKETBOER – Samen boeren voor betere pocketvergisting

Start project:2017
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies

VEGCAT - Integrated Vegetable and Cattle farming

Start project:2017
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

Pocketboer 2

Start project:2019
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies

RENURE

Start project:2021
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen

KIK-LOVE: KIKkererwt - LOkaal Vlaams Eiwit

Start project:2021
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Horizon 2020

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen

Nutri2Cycle: Nurturing the Circular Economy

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen

Susinchain

Start project:2019
Project type:Horizon 2020
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Leader Westhoek

Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Start project:2018
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Luchtemissies, Water, Smartfarming


Project type: VLAIO-LA

POCKET POWER: Uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen

Start project:2016
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies

Introsect

Start project:2019
Project type:VLAIO-LA
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

Hemp4textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Start project:2020
Project type:VLAIO-LA
Thema:Energie en Groene Grondstoffen

LemnaPro

Start project:2021
Project type:VLAIO-LA
Thema:Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water


Project type: Opdrachten (met offerte)

invulling engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact

Start project:2017
Project type:Opdrachten (met offerte)
Thema:Energie en Groene Grondstoffen


Project type: SBO

Biogas-MAMBO

Start project:2020
Project type:SBO
Thema:Energie en Groene Grondstoffen