Projecten zoeken


Criteria

 

Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Gewasbescherming

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Start project:2017
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

LYSE

Start project:2016
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Start project:2018
Project type:Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving


Project type: Vlaanderen Circulair

Waardeketen Eendenkroos

Start project:2018
Project type:Vlaanderen Circulair
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Water


Project type: Interreg 2Seas

TripleC

Start project:2016
Project type:Interreg 2Seas
Thema:Bodem en Bemesting, Water


Project type: Interreg North Sea

Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water

Start project:2017
Project type:Interreg North Sea
Thema:Bodem en Bemesting, Water

Carbon Farming

Start project:2018
Project type:Interreg North Sea
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Smartfarming


Project type: Interreg North-West Europe

Nutrient Recycling – from pilot production to farms and fields

Start project:2017
Project type:Interreg North-West Europe
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen


Project type: Core OrganicProject type: Demoprojecten landbouw & visserij

Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Start project:2017
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming

Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Water

Bemesten is geen randgebeuren!

Start project:2018
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Groenbemesters slaan brug tussen seizoenen

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Lerend Netwerk Graslandboeren - Beter grasland maakt de kringloop rond

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Groente-N-advies

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Bemesten met een plan? Ja dat kan

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting

Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI

Start project:2020
Project type:Demoprojecten landbouw & visserij
Thema:Bodem en Bemesting


Project type: EIP Operationele groepen

POCKETBOER – Samen boeren voor betere pocketvergisting

Start project:2017
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies

Pocketboer 2

Start project:2019
Project type:EIP Operationele groepen
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies


Project type: Horizon 2020

Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Start project:2017
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen

Nutri2Cycle: Nurturing the Circular Economy

Start project:2018
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen

SoilDiverAgro

Start project:2019
Project type:Horizon 2020
Thema:Bodem en Bemesting


Project type: Leader Westhoek

Wijnbouw in de Westhoek

Start project:2015
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving

Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Start project:2016
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Start project:2018
Project type:Leader Westhoek
Thema:Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Gewasbescherming, Luchtemissies, Water, Smartfarming


Project type: VLAIO-LA

De teelt van groenten en mais laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Start project:2015
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

POCKET POWER: Uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen

Start project:2016
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Luchtemissies

Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Start project:2016
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Water

Beheersing van plantparasitaire nematoden met groenbedekkers in vollegrondsgroenten

Start project:2017
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting

WikiLeeks: Preciezer Prei telen met precisielandbouw

Start project:2018
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Smartfarming

Voorkomen en remediëren van bodemverdichting

Start project:2018
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting

Quinoa Lokaal

Start project:2019
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming

Kwaliteitsverbetering van witloof doorheen de hele productieketen: ChiQon

Start project:2020
Project type:VLAIO-LA
Thema:Bodem en Bemesting, Smartfarming, Water


Project type: PDPO

WATERTALK

Start project:2018
Project type:PDPO
Thema:Bodem en Bemesting, Gewasbescherming, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Bodemkwaliteit als sleutelfactor in adaptatie voor klimaatverandering

Start project:2020
Project type:PDPO
Thema:Bodem en Bemesting


Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland

Aquavlan2

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Bedrijfsintegratie, Bodem en Bemesting, Energie en Groene Grondstoffen, Landbouw in Zijn Omgeving, Water

Leve(n)de Bodem

Start project:2016
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Bodem en Bemesting

NITROMAN

Start project:2019
Project type:Interreg Vlaanderen - Nederland
Thema:Energie en Groene Grondstoffen, Bodem en Bemesting