Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden

Startdatum: 1/09/2016
Einddatum: 31/08/2020
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Dominique Huits

Project partners

Inagro vzw
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

Dit project beoogt de ontwikkeling van een BBT voor nitraatverwijdering uit drainagewater. De ontwikkelde BBT wordt tijdens het project op 3 verschillende locaties (waarvan 1 West-Vlaamse locatie) geïmplementeerd om rode MAP-meetpunten aan te pakken.


Nieuws uit het project

02/10/2019

In het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' willen we een techniek ontwikkelen die een groep landbouwers kan inzetten om de nitraatwaarden in drainagewater te verlagen. De bioreactor in Staden is een feit. Met de techniek hoeft de bemestingsstrategie niet verder aangescherpt te worden én kan er toch een goede waterkwaliteit aan het MAP-meetpunt gerealiseerd worden.


19/09/2019

In het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' zoeken de projectpartners naar de best beschikbare techniek om nitraat uit drainagewater te halen. Door die techniek op strategische plaatsen in te zetten, hopen de onderzoekers om de nitraatdruk ter hoogte van MAP-meetpunten structureel naar beneden te krijgen. Maar na de ontwikkeling dient de techniek ook in de praktijk te worden gebacht en daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Daarom gaan de projectpartners ook na hoe deze techniek gefinancierd kan worden om ze in de praktijk uit te rollen.


28/02/2019

Te veel nitraten in drainagewater doen de MAP-meetpunten rood kleuren en dat hebben we liever niet. Maar op sommige plaatsen blijft de waterkwaliteit ondermaats, ondanks de doorgedreven optimale bemesting. In een LA-project zoeken we naar de ‘Best Beschikbare Techniek’ (BBT) om nitraten te verwijderen uit drainagewater. Zo willen we meer MAP-meetpunten groen krijgen. We bekijken ook hoe een dergelijk systeem gefinancierd kan worden.


31/10/2017

Ondanks een strenge en doordachte bemesting spoelen er bij openluchtteelten nog te vaak nitraten door via het drainagewater. Deze nitraten kunnen een overschrijding van de nitraatnorm aan het MAP-meetpunt veroorzaken. Een zuiveringstechniek uit de glastuinbouw werd aangepast voor de denitrificatie van velddrainagewater. De eerste installatie wordt dit najaar operationeel.   

  

Financiers

VLAIO