Bruikbaarheid van diepdrainagewater als drinkwaterbron voor varkens

Startdatum: 1/09/2016
Einddatum: 31/08/2020
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: An Cools

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw

Project inhoud

Omwille van de afbouw van Landeniaanwinningen werd de zoektocht naar alternatieve waterbevoorrading gestart. Diepdrainagewater biedt zich aan als een volwaardig alternatief. Recent investeerden heel wat varkenshouders in deze waterbron. Er doken evenwel ook zoötechnische problemen op bij de inzet van diepdrainagewater. Vooral de hardheid van het water lijkt de boosdoener te zijn. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van kennis en instrumenten om diepdrainagewater op te waarderen to hoog kwalitatief drinkwater voor varkens. Om dit doel te bereiken worden volgende deeldoelstellingen gedefinieerd:
* objectief karakteriseren van mogelijke problemen bij omschakeling naar diepdrainagewater
* in kaart brengen van het effect van drinkwaterhardheid op wateropname en de bijhorende zoötechnische prestaties van varkens in kaart brengen
* uittesten van kostenefficiënte methodes voor opwaardering van diepdrainagewater tot hoog kwalitatief drinkwater
* kosten-baten analyse


Nieuws uit het project

20/12/2018

Half januari staan de deuren van Flanders Expo opnieuw open voor bezoekers en exposanten van de Vlaamse landbouwbeurs Agriflanders. Ook Inagro zal er zijn (stand 4122 in hal 4), onder meer met advies rond water. Steeds meer varkensbedrijven gebruiken diepdrainagewater als drinkwater voor varkens. Inagro en ILVO spitten dat uit in een VLAIO-project. In dit nieuwsbericht ontdek je al meer. Op Agriflanders beantwoorden we met plezier al jouw vragen! Wist je trouwens dat je op de beurs een wateranalyse kunt winnen?


Financiers

VLAIO