Optimalisatie van een faagtherapie tegen bacteriële pathogenen in kool en prei

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/12/2020
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Sabien Pollet

Project partners

Inagro vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

Algemeen doel:Beheersing van plantenziekten veroorzaakt door bacteriën is een frustrerende aangelegenheid. De mislukking is vooral het gevolg van de genetische diversiteit in een bacteriesoort, het deficit van duurzame resistentie in de waardplant(en), de snelle aangroei van infecterende bacteriecellen onder optimale omgevingscondities en het ontbreken van een bacteriedodende behandeling. De beheersing van bacteriële pathogenen in kool en prei ontsnapt niet aan deze regel. De tools zijn beperkt tot preventieve en hygiënische maatregelen. We dragen in dit projectvoorstel faagtherapie voor als innovatieve biologische gewasbescherming tegen bacterieziekten in een geïntegreerde beheersingsstrategie.
Het project richt zich tot de plantaardige sector in de land- en tuinbouw. Meer specifiek tot alle prei- en kooltelers, tot alle opkweekbedrijven in de prei- en koolteelt en ook tot diverse andere bedrijven en stakeholders. Jaar na jaar blijven telers bacterieziekten aanhalen als een van de belangrijkste problemen in de groenteteelt maar een effectieve bestrijding is er tot nu toe niet. Zij hebben nood aan een oplossing om bacterieziekten te bestrijden. Niet alleen de telers rechtstreeks, maar ook de toeleveranciers (zaadbedrijven, fytofarmaceutische bedrijven) en de afzet hebben baat bij dit project. Zaadbedrijven kunnen de preparaten gebruiken bij de productie van zaaizaad. Het finale doel is het ontwikkelen van een commercieel beschikbaar preparaat dat aan de wettelijke voorschriften voldoet. Fytofarmaceutische bedrijven of spin-offs krijgen de mogelijkheid om nieuwe, innovatieve producten aan te maken en aan te leveren aan de telers. Het bestrijden van bacterieziekten met bacteriofagen is een compleet nieuwe industriële tak. Deze natuurlijke bestrijders laten geen residuen van gewasbeschermingsmiddelen na, wat een concurrentievoordeel oplevert en de afzet sterk ten goede komt.


Financiers

VLAIO