De teelt van groenten en mais laten slagen binnen de nieuwe randvoorwaarden erosie

Startdatum: 1/11/2015
Einddatum: 31/10/2019
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Tomas Van De Sande

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
Inagro vzw

Project inhoud

De algemene doelstelling van dit project is om de teelt van groenten en maïs te laten slagen binnen de
randvoorwaarden erosie zodat én gewasopbrengst en –kwaliteit behouden blijft, én erosie effectief wordt
bestreden. Deze doelstelling wordt gerealiseerd op een sterk participatieve manier samen met betrokken
landbouwers en eventuele andere stakeholders zoals machineconstructeurs. Het project beoogt oplossingen
te zoeken voor knelpunten doorheen heel het teeltsysteem, met speciale aandacht voor mechanisatie.
Concrete doelstellingen zijn
• Het inventariseren van goede praktijken met betrekking tot teelttechniek en mechanisatie in
Vlaanderen, Wallonië en het buitenland;
• Het uittesten en evalueren van mogelijke oplossingen/innovaties voor knelpunten ervaren bij het
toepassen van de randvoorwaarden erosie voor groenten en maïs via het herhaaldelijk doorlopen
van een participatieve innovatiecyclus;
• Het begroten van de economische haalbaarheid van de geoptimaliseerde teeltsystemen;
• Het opstellen van een gids goede praktijken en een beslissingstool;
• Het verspreiden van de kennis verworven in dit project naar de specifieke doelgroepbedrijven en de
ruimere landbouwpopulatie.
Het project beoogt een dertigtal landbouwers actief en participatief te betrekken via focusgroepen. Dit
garandeert dat de veranderingen blijvend zijn en de ruimere groep van doelgroepbedrijven maximaal bereikt
wordt


Agenda van het project

29/08/2019

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de practische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal.  

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!   

 

27/08/2019

GOMEROS draait rond de actieve betrokkenheid van landbouwers bij het meedenken en het experimenteren in praktijkproeven. Het optimaliseren van het teeltsysteem en de praktische uitvoering van de maatregelen op het bedrijf staan hierbij centraal. 

Benieuwd naar de oplossingen en nieuwe teelttechnieken die ontwikkeld worden voor groenten en maïs op erosiegevoelige percelen? Kom dan zeker eens langs!  


Financiers

VLAIO