Agromechatronicasector meets Smart(er) Technology in de Westhoek.

Startdatum: 9/07/2018
Einddatum: 31/01/2021
Project type: Leader Westhoek
Contactpersoon Inagro: Stefaan Serlet

Project partners

Agoria
DSP Valley
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Fedagrim
Flanders Make
Vives Hogeschool
POM West-Vlaanderen
Inagro vzw

Project inhoud

We willen met dit repetitieve SF-event (in navolging van een 1ste succesvolle editie op 22/11/2016) een ontmoetingsplaats creëren in de Westhoek, om de agro-maakindustrie in contact te brengen met partners actief in hoogtechnologische Smart Farming technieken.


Naar analogie met de strategische nota West Deal wil dit 2-jaarlijks, terugkerend evenement de 2 groepen van bedrijven (onze West-Vlaamse machineconstructeurs enerzijds en de maakbedrijven van slimme technologie anderzijds) in contact brengen met elkaar in een landbouwcleantech salon in de regio Ieper - Poperinge. Dergelijk B2B-event is nodig om onze kmo’s, zijnde de toeleveranciers van onze land- en tuinbouw, wakker te houden in hun innovatieproces. Bovendien versterken we hiermee de Westhoek-regio als zijnde een regio die zich kenmerkt door heel wat landbouwareaal en zich verder wil profileren als regio actief in AgroCleantech. Daarnaast zullen de organiserende partners elkaar beter leren kennen wat toekomstige samenwerkingen teweeg kan brengen. Er wordt eveneens gedacht aan een aanbod van studenten binnen de afstudeerrichting 'landbouwmechanisatie' van Vives als match voor de aanwezige constructeurs met openstaande vacatures en stageplaatsen.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) LEADER
met steun van ELFPO