Aan de slag met Smartfarming

Startdatum: 1/07/2018
Einddatum: 30/06/2020
Project type: Leader Westhoek
Contactpersoon Inagro: Eva Ampe

Project partners

Vives Hogeschool
AirTfacts
Inagro vzw

Project inhoud

De laatste jaren zijn een toenemend aantal precisielandbouw technologieën beschikbaar. Alhoewel al aangetoond is dat met technieken zoals bodemscans, gewassensing en opbrengstmetingen aan bedrijfsefficiëntie en milieu-impact kan gewonnen worden, worden deze technieken echter niet of moeilijk opgepakt door de sector. Enerzijds is dit het gevolg van een hoge kostprijs en de gebrekkige integratie van de verschillende technieken. Anderzijds is een terugkerend probleem het ontbreken van advisering en praktische bedrijfsbegeleiding waardoor landbouwers verdrinken in de datastroming.


Binnen dit project willen we de drempel verlagen en landbouwers uit de Westhoek kennis laten maken met precisielandbouw via bodemscans, gewassensing en opbrengstmetingen. Door de informatie te integreren en landbouwers te begeleiden bij de interpretatie kunnen de mogelijkheden voor iedere bedrijf worden afgewogen. De focus van het project ligt voornamelijk bij de graangewassen omdat hiervoor de meeste praktijkrijpe technologieën ter beschikking zijn. Via monitoring van de graangewassen komt informatie boven water die ook nuttig is voor andere gewassen binnen de rotatie op dit perceel.

Nieuws uit het project

16/01/2020

Smartfarmingtechnieken zijn niet langer sciencefiction. Dankzij een samenwerking tussen Inagro en Vantage-Agrometius kan je een bodemscan aanvragen bij Inagro om de elektrische geleidbaarheid, pH en organische stof te bepalen. Naast de scan zullen we ook grondstalen nemen op locaties in het perceel. Wij bieden samen met de bodemscan ook gepersonaliseerd advies. Zo krijg je bijvoorbeeld plaatsspecifiek bekalkingsadvies. Zo bekom je een optimale pH op iedere plaats in het perceel.


31/07/2019

Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. Dit laatste deel gaat in op dronebeelden.


17/07/2019

Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. In dit nieuwsbericht gaan we verder in op bodemscans.


04/07/2019

Smartfarming-technieken krijgen de laatste jaren veel aandacht. Vaak is het nog onduidelijk welke meerwaarde die innovaties kunnen bieden. Ook hoe we de informatie kunnen gebruiken, is soms nog onduidelijk. Daarom gaan we in een reeks van drie nieuwsberichten dieper in op de technologie en de technieken die momenteel al bestaan. We leren je ook hoe je er als landbouw vandaag mee aan de slag kunt gaan. In het eerste deel bekijken we de opbrengstmetingen.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) LEADER
met steun van ELFPO