FAIRshare: Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared

Startdatum: 1/11/2018
Einddatum: 31/10/2023
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Isabelle Vuylsteke

Project partners

The Circa Group Europe Limited
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
CEMA - European Agricultural Machinery
SEASN - South Eastern Europe Advisory Service Network
Inagro vzw
AUA - Agricultural University of Athens
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
INTIA - Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
I4 Agri - Innovation for Agriculture
Cajamar Foundation
Consulai
Acta - Les instituts techniques agricoles
Hungarian Chamber of Agriculture
Naturland - Verband für ökologischen Landbau e. V.
MAPAMA - Spanish Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment
AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)
LKO - Austrian Chamber of Agriculture (LKO)
Lithuanian Advisory Services (LAAS)
Ruralis - Institute for Rural and Regional Reseach
Teagasc - Agriculture and Food Development Authority

Project inhoud

Deze tijden van elektronische datageneratie, analyse en communicatietechnologie bieden veel potentieel voor accuratere, snellere en betere beslissingen op het landbouwbedrijf, wat de duurzaamheid van de bedrijfsvoering ten goede kan komen.
Het Europese beleid wil inspanningen doen om ervoor te zorgen dat digitale innovatie in de landbouwsector gelijke tred houdt met andere sectoren en dat de digitale innovatie beschikbaar is voor de brede landbouwgemeenschap. Het risico bestaat dat de digitale innovatie zorgt voor een toenemende ongelijkheid tussen landbouwbedrijven en tussen landbouwregio’s. Om dit te vermijden moeten de regionale adviseurs maximaal ingeschakeld worden bij het implementeren en gebruiken van digitale tools en innovaties. Dit project heeft dan ook tot doel de onafhankelijke landbouwadviseurs in de Europese regio te engageren tot en te ondersteunen bij het versneld opnemen van digitale tools in hun adviesinstrumenten.


Het project bevat 2 grote onderdelen; In WP 1, 2 en 3 wordt vooral gefocust op het inventariseren en – ondersteund met voorbeelden van goede praktijken - ontsluiten van digitale tools en diensten. In WP 4, 5 en 6 worden via de living lab methodologie adviseurs geëngageerd om met de informatie in de inventaris aan de slag te gaan en om in co-creatie digitale tools uit te wisselen, aan te passen en te ontwikkelen. Op deze manier worden oplossingen gezocht voor de uitdagingen die er zijn bij de implementatie van digitale tools in de verschillende advies- en landbouwcontexten binnen de EU. Hierbij ligt de focus niet alleen op het technische aspect, maar ook op methodieken om te communiceren en te mobiliseren tot het gebruik van de tools.

Financiers

H2020