Nutri2Cycle: Nurturing the Circular Economy

Startdatum: 1/10/2018
Einddatum: 30/09/2022
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Sander Vandendriessche

Project partners

The University of Milan
United Experts
Fundacion Cartif
Johann Heinrich von Thünen-Institut
Soltub Ltd.
Instituto Superior de Agronomia
Kobenhavens Universiteit (UCPH)
Terra Humana Tiszta Technologiakatfejleszto Tervezo Es Kivitelezo Kft
Institut De Recerca I Tecnología Agroalimentaries
Teagasc - Agriculture and Food Development Authority
Wageningen University
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
IPS Konzalting d.o.o. za poslovne usluge
Consorzio Italbiotec
Częstochowa University of Technology
Ugent - Universiteit Gent

Project inhoud

'De plantaardige productie en de dierlijke productie zijn de laatste decennia onafhankelijk van elkaar sterk geïntensiveerd, waardoor er mismatches zijn ontstaan qua nutriënten- en koolstofstromen. In dit project wordt de driehoek plantaardige productie – dierlijke productie – agro-processing onder de loep genomen. De agro-processing kan immers de mismatch tussen plantaardige en dierlijke productie rechttrekken. De beschouwde landbouwtypologiën zijn: varkens, pluimvee, rundvee, akkerbouw, tuinbouw, fruitproductie, agro-energie, agro-verwerking.  Voorbeelden van agro-processing zijn mestbewerking en anaerobe vergisting. In dit project willen we nieuwe modellen naar voor brengen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en de integratie van plantaardige productie, dierlijke productie en de agro-processing vergroten. Deze modellen zullen we op praktijkschaal demonstreren en valideren.


De eerste output van het project zal de uitbouw van een coherent model om de nutriëntfluxen op de verschillende landbouwtypologiën in beeld te brengen en op economisch, ecologisch en sociaal vlak te evalueren. De tweede output in een intensieve inventarisatie van innovatieve, veelbelovende technieken of technologiën die een betere kringloop van nutriënten mogelijk maken. Na een eerste selectie en evaulatie van 60 verschillende duurzame landbouwsystemen, worden 24 hiervan geselecteerd en op hun economische, ecologische en sociale meerwaarde getoetst met het uitgewerkte model. De derde output is het daadwerkelijk realiseren van een aantal van deze modellen. Afhankelijk van de resultaten worden 12 tot 16 van deze landbouwsystemen in piloot verspreid over Europa uitgewerkt en in praktijk gedemonstreerd en getest.

Nieuws uit het project

04/12/2019

In 2018 startte het Joint Research Centre (JRC), in opdracht van de Europese Commissie, de studie SafeManure. Het doel van deze studie is de bepaling van mogelijke criteria om herwonnen stikstofmeststoffen, geheel of gedeeltelijk afkomstig uit dierlijke mest, toe te passen als kunstmeststof. De resultaten zijn sinds kort beschikbaar.  

 

21/08/2019

Enkele boeiende evenementen over herwonnen meststoffen staan voor de deur, begin september en de komende maanden. Ben je benieuwd om meer te weten te komen over herwonnen meststoffen? Of ben je zelf producent of gebruiker van herwonnen meststoffen zoals ammoniumsulfaat, VeDoWS-urine of ammoniumnitraat en wil je graag gratis kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s en onderzoekers? Lees dan zeker verder en schrijf je in!  

 

11/04/2019

Vorige week gingen we in op wat nutriëntrecuperatie is als vorm van hergebruik van reststromen. De grote verscheidenheid aan producten daarbij (zoals spuiwater, dunne fractie digestaat, dikke fractie digestaat, ammoniumnitraat, drijfmest...) is het gevolg van diverse technieken die we in mestbewerking aanwenden. In dit nieuwsbericht bespreken we de oorsprong en de eigenschappen van een aantal producten.   

  

03/04/2019

Hergebruik van reststromen, zoals mest, afvalwater en afval uit de voedselketen, door de winning van plantenvoedingsstoffen of nutriënten daaruit, noemen we ook wel 'nutriëntrecuperatie'. Dat hergebruik kan een belangrijke bijdrage betekenen voor een efficiëntieverbetering van het mestgebruik in de landbouw. Bovendien helpt het Europa om zich te transformeren naar een kringloopeconomie. Maar wat houdt nutriëntrecuperatie nu precies in?    

  

07/03/2019

Momenteel worden gerecycleerde meststoffen afkomstig van dierlijke mest zelf ook gecategoriseerd als dierlijke mest. De Nitraatrichtlijn, een stikstoflimiet van 170 kg N per hectare uit dierlijke mest, draagt daardoor niet bij tot het gebruik van die gerecycleerde meststoffen. Nochtans kunnen we die producten of sommige van die producten nauwelijks nog dierlijke mest noemen. Kan 'SafeManure' hier verandering in brengen?   

  

16/01/2019

Inagro is een van de negentien partners in het H2020-project Nutri2Cycle, dat recent van start ging. Dat vierjarig project onderzoekt de mogelijkheden om het meststoffengebruik in Europa efficiënter te laten verlopen door nutriënten te hergebruiken. Zo willen de projectpartners de uitstoot van broeikasgassen, de bodemaantasting en de afhankelijkheid van energie en meststoffen verminderen.   

  

Financiers

H2020