Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

Startdatum: 1/10/2018
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Eva Maddens

Project partners

Terra Humana Tiszta Technologiakatfejleszto Tervezo Es Kivitelezo Kft
EFFoST: The European Federation of Food Science and Technology
Ugent - Universiteit Gent
Inagro vzw
Vlaco vzw
Fundacion Cartif
Institut Für Baustoff-Forschung Ev
Instytut Uprawy Nawozena i Gleboznawstwa w Putawach Panstwowy Instytut Badawczy
Depuración de Aguas del Mediterráneo
AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Association of horticultural producer organisations of Almeria
University of Turin
Magyar Agrar
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Project inhoud

'Nutriman is een N en P gericht thematisch netwerk dat praktijkklare kennis bundelt over terugwinnen van nutriënten, bijhorende praktijken en technologiën. Hierbij wordt de brug geslagen tussen toegepast onderzoek en industrie, ten behoeve van de agrarische sector. Via het Nutriman project wordt getracht om het N en P nutriënten management en het potentieel om de nutriënten te recupereren te verbeteren via praktijkklare cases die nog onvoldoende gekend zijn. Er wordt een bottum-up benadering gehanteerd om de doelstellingen en bottle-necks voor adaptatie te identificeren.Inschrijven voor de nieuwsbrief : htt​ps://nutriman.net/subscribe​


Er wordt gestreefd naar een breedschalig gebruik van nieuwe meststoffen op basis van teruggewonnen nutriënten. Daarnaast wordt disseminatie en effectief gebruik van de nieuwe meststoffen bevorderd door een meertalig web platform en demonstraties van goede praktijken bij landbouwers.

Nieuws uit het project

29/10/2019

De regelgeving en omstandigheden van biogebaseerde fosfor- en stikstofrecuperatietechnologieën en -producten verandert. Daarom moeten landbouwers zich aanpassen. Tegelijk is het aanbod aan technologieën en meststoffen waaruit je kan kiezen zeer groot. Wil je als landbouwer weten hoe dergelijke technologieën en producten jouw bedrijf kunnen helpen? Partners in het NUTRIMAN-project willen informatie over veelbelovende, nieuwe meststoffen en technologieën over nutriëntenrecuperatie beschikbaar stellen aan landbouwers in heel Europa.


Financiers

H2020