Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration

Startdatum: 1/01/2018
Einddatum: 31/12/2021
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Franky Coopman

Project partners

Advisory Service Croatia
Agricultural Advisory Center in Brwinów
Agrolink Vlaanderen
Biosense Institute
University of Almería
Forschungsinstitut Für Biologischen Landbau Stiftung
Gruenlandzentrum Niedersachsen
Széchenyi István University
INOVISA - Associação para a Inovação e o Desenvolvimento Empresaria
INRA Transfert
International Federation of Organic Agriculture Movements
James Hutton Institute
Natzionalna slujba za saveti v zemedelieto
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Provincie Zuid-Holland
Regione Toscana
Seinäjoki University of Applied Sciences
Comité Européen des groupements de constructeurs du machinisme agricole
AC3A - Association des Chambres d'Agriculture de l'Arc Atlantique (AC3A)
I4 Agri - Innovation for Agriculture
Teagasc - Agriculture and Food Development Authority
Institut De Recerca I Tecnología Agroalimentaries
Wageningen Plant Reseach
Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs und Beratungsring e.V.
Acta - Les instituts techniques agricoles

Project inhoud

'NEFERTITI zet 10 interactieve thematische netwerken op en brengt 45 regionale clusters van demobedrijven samen in 17 landen. NEFERTITI wil toegevoegde waarde realiseren via de uitwisseling van kennis, actoren, landbouwers en technieken over de netwerken heen. Hierbij wordt op 10  thema’s gefocust die hoog op de Europese landbouwagenda staan, nl grasland en koolstofopslag, datagestuurde beslissingen in melkveehouderij, robuste biologische dierlijke productie, optimale bodemkwaliteit in akkerbouw, precisielandbouw in akkerbouw, productiviteit en kwaliteit in de biologische akkerbouw, efficientie van nutriëntengebruik in de tuinbouw, efficiëntie van watergebruik in de tuinbouw, verminderde pesticiden inzet in druiven-, fruit- en groententeelt en aantrekkelijkheid van het agrarisch ondernemen.  Inagro is binnen de AgroLink samenwerking en samen met de WUR trekker van het netwerk 'optimale bodemkwaliteit in akkerbouw' binnen dit project.


De demonstratiebedrijven worden door participatie in het project versterkt in hun competenties om kennis over te dragen naar de landbouwpraktijk via het principe van 'peer-to-peer' learning. De demonstratiebedrijven krijgen hierbij de beschikking over nieuwe demonstratietechnieken en -vaardigheden en worden via een netwerk ook verbonden met andere demonstratiebedrijven in Europa.

Nieuws uit het project

25/07/2019

In het kader van het NEFERTITI netwerk vond een uitwisselingsbijeenkomst plaats over niet-kerende bodembewerking op een landbouwbedrijf in Polen. Akkerbouwers en adviseurs uit België, Spanje, Nederland en Polen konden een kijkje nemen op de boerderij van Wieslaw G. in de regio Zamosc. Dit bedrijf is tien jaar geleden begonnen met niet-kerende grondbewerking en de resultaten zijn zo goed dat de boeren uit de omgeving het ook steeds meer aan het toepassen zijn.


Financiers

H2020