Agroforestry Innovation Networks (AFINET)

Startdatum: 1/01/2017
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Willem Van Colen

Project partners

Progressive Farming Trust LTD LBG
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Instituto Superior de Agronomia
Instytut Uprawy Nawozena i Gleboznawstwa w Putawach Panstwowy Instytut Badawczy
Inagro vzw
Nyugat-magyarországi Egyetem Kooperációs Kutatási Központ Nonprofit Kft
Abacus Organic Associates Limited
Consiglio Nazionale delle Ricerche
European Agroforestry Federation Association
Association Française d'Agroforesterie
European Forest Institute
Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega
USC - University of Santiago de Compostella

Project inhoud

Agroforestry (AF) is de praktijk van het opzettelijk integreren houtige begroeiing (bomen of struiken) met gewas en / of dierlijke systemen om voordeel te halen uit de resulterende ecologische en economische interacties. Onderzoeksactiviteiten ontwikkeld door de AFINET partners geven aan dat de juiste toepassing van de AF principes en praktijken de Europese Unie in belangrijke mate helpen bij het bereiken van meer duurzame productiemethoden van voedsel en vezels waarb​ij zowel de landbouwer als het milieu voordeel doen. Maar tot nu toe bestaat er een gebrek aan AF kennis bij eindgebruikers die een correcte implementatie van deze praktijken in de weg staat. In die zin zal AFINET optreden op EU-niveau met het oog op het implementeren van onderzoeksresultaten in de landbouwpraktijk, verbetering van de kennisuitwisseling tussen wetenschappers en beheerders van agroforestrysystemen (landbouwers), met een speciale focus op het ontwerp van silviculturele en silvopastorale systemen, het beheer, de productie en winstgevendheid. Om deze doelstelling te bereiken stelt het AFINET consortium een innovatieve methodologie voor op basis van: (i) De oprichting van een EU-reservoir van wetenschappelijke en praktische kennis van AF met een gebruiksvriendelijke toegang voor eindgebruiker (de "Knowledge Cloud"). (Ii) De oprichting van een Europees Interregionaal netwerk (bestaande uit "Regional Agroforestry Innovation Networks "- Rains) overweegt een multi-actor benadering (met inbegrip van boeren, beleidsmakers, adviserend diensten, voorlichting, enz.), en geleid door de figuur van de "Innovation Broker". Deze RAINS groepen zullen met elkaar verbonden zijn in negen strategische regio's van Europa, nl. Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Italië, Hongarije, Polen, Frankrijk en Finland, gekenmerkt door verschillende klimatologische, geografische, sociale en culturele omstandigheden op Europees niveau. Bovendien zal AFINET worden gekoppeld aan andere netwerken, initiatieven en beleidsinstrumenten op regionaal, nationaal en Europees niveau met een specifieke aandacht voor de EIP-AGRI implementatie, om een grotere acceptatie te creëren van de verzamelde oplossingen en een intensieve disseminatie naar eindgebruikers te bewerkstelligen.


In Vlaanderen (en in de rest van de projectregio) zal een agroforestry netwerk opgebouwd worden waarin alle stakeholders binnen agroforestry vertegenwoordigd zijn. Focus zal hierbij steeds liggen op de uitvoerende partij, zijnde de landbouwers. De hiaten in de agroforestry kennis op Vlaams niveau zullen opgevuld worden door intense samenwerking met Europese partners. Door samenwerking met de lokale stakeholders zal ook in kaart gebracht worden naar welke informatie toepassers juist op zoek zijn en hier zal door de Vlaamse projectpartners op ingespeeld worden. Er zullen tutorial video's, fact sheets, technische artikels, blogs,... geschreven en gemaakt worden die toepassers van de nodige info moeten voorzien. Dit zal uiteindelijk leiden tot een toenemende implementering van agroforestry in de Vlaamse landbouw.

Nieuws uit het project

12/12/2019

Deze week kwamen onderzoekers en adviseurs uit heel Europa samen in Brussel om agroforestry hoger op de agenda van het Europees parlement te plaatsen. We trokken samen met dit internationaal gezelschap meteen ook de laarzen aan en gingen aan het planten op een toekomstig agroforestryperceel.


29/10/2019

Waar agroforestry ooit begon als een randfenomeen in Vlaamse context treedt de praktijk nu altijd duidelijker naar voor als één van de klimaatresistente landbouwsystemen van de toekomst. Vorige week woensdag 23 oktober ontsloot een samenvattende studiedag de vaststellingen en nieuwe inzichten van vijf jaar praktijkonderzoek. De massale aanwezigheid van ruim 220 mensen, uitvoerende en geïnteresseerde agroforestry landbouwers op kop, was zowel voor deze pioniers als voor de organiserende partners ILVO en Inagro een welgekomen opsteker.


21/02/2019

Landbouwgewassen of veehouderij combineren met de productie van houtige gewassen op eenzelfde perceel (‘agroforestry’) is een relatief innovatief gegeven. Het Europees project AFINET stimuleert kennisuitwisseling daarrond over de landsgrenzen heen. Landbouwers, onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en leveranciers samenbrengen tijdens de halfjaarlijkse RAIN bijeenkomsten ligt aan de basis daarvan. Op 12 februari vond de vierde bijeenkomst plaats. Het terreinbezoek bij edelhertenfokkerij ‘De Bouvrie’ in Avelgem en het aansluitende avondprogramma spitste zich toe op dierlijke productie in agroforestry.        

     

Financiers

H2020