Smart Weeding, Organic Feeding - Onkruidbeheersing hoogtechnologisch en gezamenlijk aanpakken voor optimale biologische ruwvoederwinning

Startdatum: 1/09/2017
Einddatum: 31/08/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Lieven Delanote

Project inhoud

'Drie omschakelende melkveehouders namen initiatief voor deze operationele groep en vonden meteen bijval bij enkele collega’s die voor dezelfde uitdaging staan.
De omschakeling van hoogproductieve dieren naar de biologische teeltmethode vereist een rantsoen dat dit ondersteunt. Naast grasklaver, hebben maïs en voederbieten hierin een belangrijke plaats. De onkruidbestrijding in deze teelten is in de biologische landbouw een hele uitdaging en tegelijk een doorslaggevende succesfactor. Machines voor mechanische onkruidbestrijding zijn de voorbije vijf jaar sterk geëvolueerd en worden uitgerust met RTK-GPS besturing of camerabesturing. Dit resulteert in een hogere efficiëntie en capaciteit. Tegelijk brengen deze technologische ontwikkelingen een duur kostenplaatje met zich mee.
​De telers in de operationele groep staan op een belangrijk beslissingsmoment met een belangrijke impact op de slagkracht van hun onkruidbestrijding voor de toekomst. Individueel is de investering in moderne schoffeltechnologie niet haalbaar en is enkel een basismechanisatie mogelijk. Door onderlinge samenwerking kunnen ze zich mogelijk wel toegang verwerven tot een eigentijds en modern machinepark voor mechanische onkruidbestrijding met meer slagkracht en hogere performantie als gevolg. Dit is de inzet van deze operationele groep. Parallel worden de relevante machines in beeld gebracht en worden mogelijke samenwerkingsvormen afgetoetst. Via onder andere een demonstratiedag voor mechanische onkruidbestrijding worden de ervaringen gedeeld met het brede publiek.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)