Variabel aardappelen poten

Startdatum: 1/12/2017
Einddatum: 30/11/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Veerle De Blauwer

Project partners

PCLT
PIBO - Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Inagro vzw

Project inhoud

'Het pootgoed van de aardappelen is kostbaar, waardoor de telers de maximale opbrengst willen halen. Er zijn een aantal plaatsen op een perceel met een ‘afwijkende’ opbrengstpotentie. Hierbij gaat het om spuitpaden met de rijen aangrenzend aan de spuitpaden, schaduwrijke plekken bv door bomen en afwijkende (bv. drogere) zones. Door op deze plaatsen de plantafstand aan te passen aan de opbrengst potentie kunnen opbrengstverminderingen vermeden worden.
Door variabel te poten hoopt men enerzijds om duur pootgoed te kunnen besparen en anderzijds de kwaliteit, totale opbrengst en uniformiteit van de uiteindelijke oogst te kunnen verbeteren.


Een aantal telers/loonwerkers hebben een plantmachine aangekocht waarbij variabel poten mogelijk is (in te stellen per plantelement). Vaak wordt deze echter nog niet maximaal ingezet en worden dus niet alle voordelen benut. Voor deze telers is begeleiding voor deze makkelijke toepassing van variabel poten wenselijk. Dit kan onder andere door hen bij het planten individueel te begeleiden, verschillende plantafstanden aan te leggen en de nodige waarnemingen tijdens en na de teelt te doen. Per bedrijf kan hieruit dan bekeken worden wat de kosten en de baten zijn van het variabel poten. Voor de vele telers/loonwerkers die nog niet variabel kunnen planten zal er tijdens de loop van deze operationele groep heel wat informatie beschikbaar komen en enkele demomomenten georganiseerd worden. Op die manier kunnen meerdere telers/loonwerkers nagaan over de mogelijkheden en voordelen op hun eigen bedrijf.

Nieuws uit het project

27/05/2019

Tijdens het groeiseizoen van 2018 legden we diverse proeven aan met variabele pootafstanden. Op een deel van de proefvelden hebben we variabel geplant in en naast rijpaden. Op andere velden moesten we variabel poten omdat we met een bodemscan variatie vaststelden in de EC. We leggen de resultaten van zes proefvelden naast elkaar.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)